“Přejeme klientům, aby jim co nejlépe sloužila. Je pro nás radost vidět, že podobné akce mají smysl a dokáží někomu zlepšit kvalitu života,” uzavřela po slavnostním předávání lůžek do užívání Martina Motshagen z Nadace Preciosa. Čtyři nová elektricky polohovací lůžka doplněná vždy hrazdou a antidekubitní matrací slouží od začátku dubna klientům Domova U Spasitele ve Frýdlantu. Jde o lůžka, které mohla diakonie nakoupit díky sbírce nazvané Vytvoř si svého anděla a pomáhej s Nadací Preciosa, kterou v předvánočním čase uspořádalo Město Frýdlant. Prodejem kreativních balíčků s anděly se podařilo získat částku 100 tisíc korun, za kterou byly právě postele s příslušenstvím nakoupeny. V úterý 2. května 2017 byly za účasti starosty Frýdlantu Dana Ramzera, projektové manažerky Nadace Preciosa Martiny Motshagen a ředitelky Husitské diakonie Hedviky Zimmermanové Domovu U Spasitele slavnostně předány do užívání. 

Domov U Spasitele, který provozuje Husitská diakonie, se stará o lidi s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Klienty jsou lidé z Frýdlantu i okolních obcí a Město Frýdlant diakonii dlouhodobě finančně podporuje. Loni se rozhodlo podpořit ji i jiným způsobem, a sice prostřednictvím zmiňované veřejné sbírky. “Velmi nás těší, že se podařilo za poměrně krátkou dobu vybrat částku 100 tisíc korun. Na výtěžku se podíleli jak obyvatelé Frýdlantu a jeho návštěvníci, tak samo město, které část kreativních sad s anděly nakoupilo pro své zaměstnance a obchodní partnery,” podotkl starosta Frýdlantu Dan Ramzer během prohlídky lůžek, které byly za vybrané peníze nakoupeny.

“Tato nová lůžka jsou lehčí a je s nimi výrazně jednodušší manipulace. Když je potřeba je složit, jsou nepoměrně skladnější. A poskytují také klientům větší komfort,” vysvětlila jejich výhody ředitelka Domova U Spasitele Eva Crhová.

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest