Liberecký kraj dá letos do letní údržby silnic II. a III. třídy 140 mil. Kč. Provozně výrobní plán běžné údržby projednala včera rada kraje. Stejnou sumu vynaložil kraj i v loňském roce, přesto se díky snížení jednotkových cen objem údržbových prací zvýší o šest procent. Rada kraje na včerejším jednání také odsouhlasila navýšení finančních prostředků na zajištění zimní údržby silnic o 20 mil. Kč kvůli poslednímu velmi nákladnému zimnímu období. To přišlo na 126,8 mil. Kč.

Plán údržby silnic obsahuje základní činností údržby pozemních komunikací:

– úklid po zimě (strojní zametání silnic), plánované zametání intravilánu v průběhu roku,
– strojní sekání trávy podél silnic II. a III. třídy,
– opravy komunikací,
– obnovu vodorovného dopravního značení.

„Každý, to znamená starostové obcí i samotní občané, se mohou podívat na web kraje, kde jsou zveřejněny veškeré informace k běžné letní údržbě po jednotlivých okresech. Jsou tam termíny, kdy a kde probíhá nebo bude probíhat úklid po zimě, sekání podél silnic, oprava výtluků nebo dopravního značení. Pro vedení obcí může plán být takovou kontrolou, je však nutné brát ohled i na klimatické podmínky,“ říká hejtman Martin Půta.

http://doprava.kraj-lbc.cz/page254/provozne-vyrobni-plan-bezne-udrzby-silnic-ii-a-iii-tridy-na-rok-2017

Shrnutí provozně výrobního plánu na rok 2017 

Název činnosti

CENA
[Kč bez DPH]

CENA
[Kč s DPH]

VOZOVKY

61 447 785

74 351 820

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

10 836 826

13 112 559

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

5 519 107

6 678 120

SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

10 457 154

12 653 156

MOSTY

1 665 416

2 015 153

OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ

587 085

710 372

SADOVNICTVÍ

23 372 682

28 280 945

OSTATNÍ POLOŽKY

1 761 775

2 131 748

Rezerva

54 650

66 126

CELKEM

115 702 479

140 000 000

Provozně výrobní plán je zpracovaný na upravené jednotkové ceny, které platí od 1. 4. 2017. Na základě analýzy hospodářského výsledku společnosti Silnice LK a.s., která údržbu silnic zajišťuje, došlo k úpravě (zejména ke snížení) jednotkových cen údržbových prací. „Ve srovnání cen v roce 2016 s navrženou úpravou jednotkových cen k 1. 4. 2017 a plánovanému letošnímu množství výkonů je celková úspora 8,95 mil. Kč, což znamená šest procent. Úspor společnost dosáhla vyšší produktivitou, která souvisí s lepším plánováním jednotlivých činností, optimalizací vnitřních procesů společnosti, hmotnou zainteresovaností a motivací pracovníků, ale také s realizovanými investicemi do strojů a technologií,“ vysvětluje Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Vzhledem k nákladnému zimnímu období dále rada kraje odsouhlasila navýšení prostředků na zimní údržbu silnic ve výši 20 mil. Kč. „Původně alokovaná částka 125 mil. Kč na zimní údržbu v letošním roce by zřejmě nestačila. Jen od ledna do dubna náklady dosáhly 88,1 mil. Kč. Celkem jsme se v zimním období 2016/2017 dostali na 126,8 mil. Kč,“ dodává náměstek Pieter s tím, že náklady na zimní údržbu v předchozích dvou letech činily 101,5 mil. Kč. Za posledních šest let zima nejvíce stála v období 2012/2013.

Srovnání nákladů ZÚ v posledních 6 zimních sezonách

Zimní sezona

Náklady

(v mil. Kč s DPH)

2011/2012

129,730

2012/2013

153,551

2013/2014

74,753

2014/2015

101,520

2015/2016

101,533

2016/2017

126,800

Foto: Silnice LK

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest