V současné době se zjišťuje, že děti, žáci a studenti s nezájmem čtou a negativně se přispívá podceňováním dané podstaty čtení. Za jeden z hlavních úkolů speciálně-pedagogického odborníka se považuje pomáhat dětem. Dokázat najít cestu, ale především sám k sobě, ve které začíná vstup do všeobecné vzdělanosti vůbec. Poradna pracuje s dětmi individuálně, dle jejich individuality a právě proto je povinna mít takové pomůcky, které jsou přímo ušité na míru – jinak se cíle popírají.

Poradna pracuje dle stanov a tudíž považuje pokračování ve své činnosti za podstatné. Poradna je navštěvována jen těmi rodinami, které chtějí změnu a důvěřují samy sobě a poté, poradně. Ve školách individualita je schována za problematiku – nelze to zajistit.

Zmíním se o globální metodě. Globální metoda není jen metodou pro děti s nižším intelektem, spíše jde o způsob jejího využívání ve prospěch dítěte. Pokud rodina nechtěně zanedbala vývoj dítěte či intelekt je geneticky ovlivněn, může se mu pomoct právě globální metodou. Není ale nutné u ní setrvat dlouho, když problematika ve čtení odezní. Co podporuje zdárnější vývoj dítěte bez narušení jeho sebevědomí ve školách? Umět včas pomoci a poskytnout vhodnou speciálně-psychologickou pomoc.

Globální metoda čtení je velmi rychlá, protože se začíná tiskacími písmeny. Dítěti s oslabenou kognitivní oblastí se mozek nezatěžuje najednou za účelem poznání všech písmen abecedy. A´t se to líbí či ne – přesto tuto metodu dítě vnímá tak, jaký je přístup učitele. Metoda není o tom, že chceme jen klasifikovat, neboli nejde o výkon.

Stručně řečeno: Poradna potřebuje vlastnit pomůcky takového typu, aby dokázala pomáhat speciálně-psychologicky i speciálně-pedagogicky.

Na druhou stranu, Montessori pomůcky jsou VIP pomůcky poradny a z tohoto důvodu je pojmenována.  V integračním, dnes inkluzivním procesu si děti pomáhají za podmínek postupného opouštění monologu učitele. Vyučování je činnostní záležitostí dětí, žáků a studentů.

Dítě s rodiči má přicházet do poradny proto, aby se mu pomohlo. Načež, filozofie poradny v Hejnicích úzce souvisí s přijímáním dětí, které chtějí ale nechtějí rodiče; nebo nechtějí děti a chtějí rodiče; chtějí děti i rodiče; nechtějí obě strany – tací přichází zkusit něco a ze zvědavosti, potom je jasné, že bohužel odchází s nepořízenou. Chtění vychází od daného jedince samotného či organizace a zastupujícího člena poradny. Poradna chce nadále pomáhat těm, kteří chtějí opravdu něco na sobě změnit. I to je mnoho.

Napsala: 4.5.2017,  Mgr. Helena Pálová

předsedkyně odborné Integrující Montessori poradny, z.s. v Hejnicích

Pin It on Pinterest