Další zahraniční výcvikový kurz psovodů a kynologických instruktorů začal ve středu 10. května 2017 v obřadní síni radnice ve Frýdlantu. Tentokrát budou ve výcvikovém středisku služební kynologie Celní správy České republiky v Heřmanicích školeni instruktoři z Celní správy Lotyšska a instruktor a psovodi z Celní správy Izraele. Dohromady se jedná o osm účastníků kurzů.

“Výcvikový kurz pro Celní správu Izraele bude zaměřen na výcvik psovodů a služebních psů pro vyhledávání narkotik a pro přípravu instruktora výcviku. Kurz pro celníky z Lotyšska bude zaměřen na přípravu instruktorů výcviku, kteří budou pracovat také jako rozhodčí, budou se vzdělávat v teoretické přípravě a samozřejmě budou také pracovat se svými psy,” uvedl vedoucí výcvikového střediska služební kynologie Celní správy ČR Josef Dušánek.

Během pobytu navštíví účastníci kurzu například letiště v Praze Ruzyni, kde budou moci sledovat výkon služby českých celních psovodů, uvidí také výkon služby na silnici. Ve volných chvílích pro ně výcvikové středisko v Heřmanicích přichystalo řadu aktivit, od návštěvy kynologických soutěží po výlety za památkami České republiky. Jedno pozvání přišlo také přímo v obřadní síni. “Všechny psovody i instruktory jsem pozval na Valdštejnské slavnosti 2017, které se ve Frýdlantu konají od 19. do 21. května 2017. Ačkoli na nich bylo vidět, že netuší, kdo Albrecht z Valdštejna byl, což se není příliš co divit, rádi přislíbili účast. Věřím, že se jim slavnosti natolik zalíbí, že se na ně třeba v některém z příštích ročníků přijedou do Frýdlantu znovu podívat,” usmíval se místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Výcvikové středisko služební kynologie Celní správy ČR v Heřmanicích uspořádalo již 24 zahraničních výcvikových kurzů. Certifikát v něm získalo na 100 kynologů, z toho 82 psovodů a 18 instruktorů ze třech kontinentů.

Více fotografií najdete zde.

Pin It on Pinterest