Asi osm tisíc metrů čtverečních pozemků už letos Liberecký kraj bezúplatně převedl na obce, aby na nich podél silnic vybudovaly chodníky nebo cyklostezky. Podporuje tak zvýšení bezpečnosti občanů.

„Od začátku letošního roku do konce dubna jsme za tímto účelem na devět obcí bezúplatně převedli pozemky za celkem 484.668 Kč. Snažíme se o to i v rámci stavebních příprav, formou Smluv o právu provést stavbu chodníku na pozemcích Libereckého kraje. V letošním roce jsme s obcemi uzavřeli už 15 takových smluv,“ říká Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, která má ve svém resortu správu majetku.

Největší plochu pozemků Liberecký kraj v současné době převádí na Nové Město pod Smrkem, jedná se o výměru 1822 m2. Město tak může podél silnic vybudovat asi 1 km chodníku. „Chceme v tomto trendu pokračovat. Pokud budeme mít vhodné pozemky, nebráníme se s obcemi jednat a podle možností jim vyjít vstříc,“ dodává statutární náměstkyně.

Současně Liberecký kraj od obcí vykupuje pozemky, které se nacházejí pod stavbami silnic II. a III. třídy za 50 Kč/m2. „Podle zákona o pozemních komunikacích musí být krajská silnice na pozemku, který je ve vlastnictví kraje. Tímto narovnáváme historicky nevypořádané majetkoprávní vztahy, když stavba ležela na pozemku obce a opačně. Letos máme v rozpočtu na výkupy pozemků připravenou částku 3 mil. Kč,“ uzavírá náměstkyně Volfová.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest