Opatření, která mají pomoci výrazně zmírnit následky a škody po přívalových deštích v ulicích Míru a Raisova začíná v těchto dnech budovat Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS) ve spolupráci s Městem Frýdlant. Jde o rekonstrukci kanalizace v ulici Raisova od mostu k ulici Míru a o výstavbu odlehčovací komory a odlehčovací stoky do řeky Smědé. Akci za zhruba 6 milionů a 900 tisíc korun umožní finanční zápůjčka, kterou odsouhlasili zastupitelé Města Frýdlant. Práce, které v létě omezí dopravu v ulicích Míru, Raisova a Mezibranská, začínají první etapou právě dnes, ve středu 21. června 2017. V současné době se ale dotknou jen malé části parku u altánku a obyvatele ani řidiče zatím neomezí.

Problémy řeší Frýdlant při přívalových deštích v ulicích Míru, Raisova a v jejich okolí opakovaně. „Kanalizace je na některých místech, především v Raisově ulici, ve špatném stavu a situaci nepřispívá ani fakt, že na území města se stále zvyšuje počet zpevněných ploch, po kterých voda do této lokality stéká. V případě prudkých přívalových dešťů se pak opakovaně potýkáme se vzdouvající kanalizací, kdy nám voda zespodu vyráží kanálové poklopy a zaplavuje ulice,“ popisuje starosta Frýdlantu a zároveň předseda představenstva FVS Ing. Dan Ramzer.

Odlehčovací komora a stoka do Smědé by měly problém pomoci řešit. „Práce jsou rozděleny do dvou částí. V jedné bude vybudována odlehčovací komora a stoka na křižovatce ulic Mezibranská a Míru. Ve druhé části dojde k rekonstrukci jednotné i dešťové kanalizace, vodovodu a následné rekonstrukci ulice Raisovy od mostu přes potok Řasnice až ke křižovatce s ulicí Míru. V rámci realizace budou propojeny i vodovody dvou tlakových pásem v ulici Raisově přes již zmiňovaný most přes potok Řasnici,“ popisuje ředitel FVS Ing. Petr Olyšar.

Předběžný harmonogram prací je následující. V současné době se začíná v rohu městského parku u altánku budováním odlehčovací stoky, veřejnost tedy nebude stavbou nikterak omezena. V polovině července už ale bude nutné kvůli budování odlehčovací komory na křižovatce ulic Míru, Raisova a Mezibranská přistoupit k úplné uzavírce tohoto úseku. „Jsme si vědomi toho, že půjde pro řidiče o dopravní komplikaci, ale situaci se zaplavováním těchto ulic při přívalových deštích je už potřeba řešit. Ostatně už léta po tom volají obyvatelé této oblasti. Jsme rádi, že můžeme jejich problém konečně pomoci řešit,“ dodává Dan Ramzer. Uzavírka bude trvat podle předběžného plánu zhruba měsíc. Potom by se křižovatka ulic Míru a Mezibranská mohla otevřít, ulice Raisova ale zůstane ještě kvůli dalším pracím uzavřená.

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Raisova s budováním odlehčovací komory a stoky do Smědé měla původně přijít na téměř 10 milionů korun. „Jde o peníze z půjčky, se kterými se původně počítalo při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulicích Lužická a V Úvoze. Díky tomu, že vysoutěžená cena tam byla ale nakonec výrazně nižší, se podařilo z půjčky 7 milionů a 185 tisíc korun ušetřit. Teď se nám ale i tuto původně plánovanou částku 10 milionů na opatření kolem ulice Míru povedlo díky soutěži snížit a to o zhruba tři miliony, což nás samozřejmě velmi těší,“ vysvětluje ředitel FVS Petr Olyšar.

Práce na rekonstrukci kanalizace v ulicích Raisova a Míru a na budování odlehčovací stoky a komory by měly skončit zhruba v polovině října.

Pin It on Pinterest