Na Křížovém vrchu bude v létě probíhat čilý ruch. Dělníci, restaurátoři i odborníci na ošetřování stromů, takzvaní arboristé, tu budou pracovat na obnově křížové cesty, která vznikla pravděpodobně po skončení třicetileté války. V posledních desetiletích byla ale téměř zapomenuta, jednotlivá zastavení jsou poškozena, malované obrázky z nich dávno zmizely a vrch pokryly náletové dřeviny. Už koncem roku by se ale měla křížové cestě vrátit původní podoba.   

„Práce na křížové cestě už začaly. Z původní cesty byla odstraněna svrchní vrstva, také restaurátor už pracuje na obnově jednotlivých zastavení. V terénu se pohybují také arboristé, kteří ozdravují vzrostlé lípy srdčité a zajišťují některé větve proti případnému zlomení a pádu,“ popisuje vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Zdena Ubiasová. V tomto týdnu začínají i další intenzivní práce na cestě kolem jednotlivých zastavení. „Pokládat se začínají kameny do spodní části a později dojde i další vrstvy. Tak, aby cesta byla zpevněná a pro pěší pohodlná,“ podotýká Zdena Ubiasová.

Součástí křížové cesty budou tři vyhlídky. Dvě nabídnou nevšední pohled na hrad a zámek Frýdlant, třetí pak na město. „Kompletně obnovenou křížovou cestou budou moci lidé projít už na konci tohoto roku, kdy budou hotové nejen stavební práce, revitalizace zeleně a restaurátorské práce na zastaveních, ale kamenné prvky cesty budou také osazeny smaltovanými tabulkami s výjevy událostí od odsouzení Ježíše Krista k smrti po uložení jeho těla do hrobu,“ doplňuje vedoucí investičního oddělení.

Více se dočtete zde.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest