Vybrané stavby lidové architektury typické pro Liberecký kraj budou moci lidé navštívit již počtvrté v rámci Dnů lidové architektury, které se konají o víkendu 8.–9. července 2017. Pro návštěvníky budou připraveny doprovodné programy ve formě komentovaných prohlídek, ukázek tradičních řemesel, divadelních představení či vystoupení folklorních souborů. Zároveň budou probíhat oslavy 250. výročí založení národní kulturní památky Janatova mlýna v Buřanech u Jablonce nad Jizerou.

„Dny lidové architektury letos pořádá Liberecký kraj už počtvrté. První ročník jsme pořádali v roce 2014, jako reakci na Rok lidové architektury z předchozího roku, který se konal k příležitosti 200. výročí narození Jakuba Bursy, slavného zednického mistra staveb tzv. jihočeského baroka. Návštěvnický ohlas byl mimořádné velký, a tak jsme se rozhodli organizovat akci zaměřenou na lidovou architekturu každoročně,“ říká Květa Vinklátová, členka rady pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

I v letošním roce bude zdarma zpřístupněno 14 objektů napříč celým krajem. Kromě prohlídek objektů je na některých místech připraven i doprovodný program pro děti i dospělé. V Janatově mlýně v Buřanech bude během soboty provázet návštěvníky pan Antonín Janata, potomek mlynářské rodiny Janatů, od které mlýn zakoupil současný vlastník. V hrázděném domě č. p. 198 a objektu kovárny č. p. 57 v Dolních Pertolticích budou probíhat komentované prohlídky s ukázkou vaření a pečení v černé kuchyni a ukázkou kovářského řemesla. Již tradiční akce se bude konat u objektu bývalého Beranova hostince v Trávníčku, kde se návštěvníci mohou těšit na pivní speciál pana hostinského, ukázku práce mistra tesaře, vystoupení folklorního souboru Horačky nebo c. a k. řemeslný jarmark. Semilské roubenky v Jílovecké ulici zvou na ukázky řemesel (keramická dílna, ruční zpracování ovčího rouna), vědomostní kvízy či tvořivé programy pro děti. Otvírací doba u všech čtrnácti objektů je různá, některé mají otevřeno celý víkend, jiné pouze jeden den. Informace jsou dostupné v brožurách a na www.liberecky-kraj.cz.

„Cílem celé akce je přitáhnout pozornost široké veřejnost na lidovou architekturu Libereckého kraje, která je specifická a jistě stojí za pozornost, stejně tak aktivity s ní spojené jako jsou ukázky řemesel nebo lidové tradice,“ zdůrazňuje Květa Vinklátová.

Nabídka objektů zapojených do již tradiční akce Dny lidové architektury se rozšířila o další výjimečný objekt. Je jím areál domácí brusičské dílny skla v Harrachově z 18. století, který dostalo na konci roku 2016 do správy Severočeské muzeum v Liberci. Chalupa bude zpřístupněna pro veřejnost 8. a 9. července 2017 od 10 do 17 hodin. Skupiny návštěvníků do 10 osob v každou celou hodnu provede sám pan ředitel či některý z pracovníků muzea

Návštěvníci jsou zváni také do Středočeského kraje, na jehož území proběhne celostátní zahájení i zakončení Dnů lidové architektury 2017. Hlavním centrem a dějištěm bude ve dnech 15.–16. července 2017 Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci u Sedlčan, které se rovněž stane výchozím bodem pro „Putování středním Povltavím za lidovými stavbami“. Slavnostní zakončení se odehraje o týden později ve dnech 22.–23. července 2017 v Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi.

Mgr. Fulková Andrea
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
485226332 / 739541549

Pin It on Pinterest