LIBERECKO – Policisté se opět zaměřili na dopravu. 

Tak jako v předešlých letech, tak i letos připravila dopravní policie řadu dopravně bezpečnostních akcí, které by měly přispět ke snížení nehodovosti a zmírnění jejich následků s ohledem na všechny účastníky silničního provozu.

Rovněž i dopravní policisté v Libereckém kraji zintenzivnili od konce školního roku a začátku prázdnin svou činnost a dohlíží na bezpečnost a plynulost na silnicích. Od počátku prázdnin proběhlo již několik podobných akcí a jedna z dalších byla zrealizována o uplynulém víkendu.

V jejím průběhu se hlídky Policie ČR zaměřily zejména na dodržování stanovené rychlosti, způsobu jízdy a dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech. Dále na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technický stav motorových vozidel, dokladů předepsaných pro řízení motorových vozidel a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jízda pod vlivem alkoholu
Během akce policisté zkontrolovali více jak 1 280 vozidel a zjistili 236 dopravních přestupků. Sedm řidičů, které policisté kontrolovali, “nadýchalo” do jedné promile a jejich jednání bylo vyhodnoceno jako přestupek, další čtyři řidiči měli v dechu přes jednu promili alkoholu, čímž se již dopustili trestního jednání. U čtyř řidičů zjistili policisté orientačním testem přítomnost jiných návykových látek. Proti nim bylo zahájeno trestní řízení.

Měření nejvyšší dovolené rychlosti
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti bylo zaznamenáno celkem v 71 případech. Uvádíme několik “rekordmanů” (rychlosti jsou uváděny po odečtu stanovené tolerance):
111 km/h mimo obec, sil. č. I/13 u obce Kunratice u Cvikova (90 km/h)
76 km/h v obci Mníšek (50 km/h)
76 km/h v obci Poniklá (50 km/h)
74 km/h v obci Poniklá (50 km/h)
74 km/h v obci Mníšek (50 km/h)
74 km/h v obci Železný Brod (50 km/h)

Policisté budou v podobných bezpečnostních akcích pokračovat, a to po celou dobu letních prázdnin. Snaží se tak svou přímou účastí v silničním provozu ovlivnit celkovou bezpečnost a plynulost silničního provozu a snížit tak počet a následky dopravních nehod.

17. 7. 2017
por. Bc. Lenka Dvořáková
KŘP Libereckého kraje

Zdroj: Policie ČR

Pin It on Pinterest