fbpx

V pátek 21. 7. 2017 budou zahájeny stavební práce na místní komunikaci ulice Husova ve Frýdlantu. Provádění stavebních prací na inženýrských sítích a následná oprava komunikace si vyžádá úplnou uzavírku ulice Husova v křižovatce s ulicí Nerudova a V Úvoze (křižovatka u železářství).

V ulici Husova bude obousměrný provoz a vjezd bude umožněn až ke staveništi, t. j. přibližně k základní škole.

Část ulice Husova od křižovatky s ulicí Okružní až po staveniště (od pošty k bowlingu) bude dočasně obousměrná, vjezd však bude umožněn jen dopravní obsluze. Rovněž do ulice Nerudova (kolem plynárny)  bude umožněn vjezd jen dopravní obsluze (je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost).

Řidičům připomínáme jejich povinnost dbát  na dodržování pravidel silničního provozu a parkovat svými vozidly jen na pozemních komunikacích, kde jim to obecná úprava silničního provozu nebo dopravní značení dovoluje. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy; v ulici Nerudova nebo v ulici Husova (od pošty k bowlingu) tedy nebude možné zaparkovat.

Věříme, že se řidiči tomuto dočasnému dopravnímu omezení téměř v centru města přizpůsobí a obecní či státní policie zde nebude muset řešit žádné přestupky.

Uzavírka by měla skončit v první polovině září.

MÚ Frýdlant, odbor dopravy
Ivana Bucharová

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close