fbpx

 

Ještě nedávno byl cenný přírodní biotop rašeliniště na Nové Louce v Jizerských horách ohrožen a hrozilo, že časem zanikne. Ničily ho necitlivě vyhloubené meliorační příkopy, které ho odvodňovaly, a docházelo tu k jeho zarůstání nepůvodními dřevinami. S tímto stavem se nesmířili ochranáři přírody a pustili se do jeho záchrany. Jizersko-ještědský horský spolek připravil projekt a získal i prostředky z fondů EU ve výši 1,7 mil. korun a Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody zase přidala zbývající nezbytné spolufinancování ve výši 319 tisíc korun. Dnes je již projekt hotový a 380 přehrážek zadržuje vodu na ploše 5,7 ha. Původní rašeliniště začalo plnit opětovně svou funkci a tato přírodě blízká opatření zajistí i jeho dlouhodobou budoucí existenci. Podařilo se zastavit proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací, posílit populace chráněných rostlin a zajistit větší retenci vody v krajině.

„Po dobrých zkušenostech s vybudováním více jak tři sta třiceti dřevěných přehrážek v ochranném pásmu národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery jsme se před několika lety rozhodli pomoci i této lokalitě. Vybudované přehrážky omezují zrychlený odtok vody z melioračních příkopů a napomáhají ke zvýšení hladiny podzemní vody co nejvýše k povrchu,“ vysvětluje pracovník Jizersko-ještědského horského spolku Leoš Vašina.

Stavební práce byly zahájeny v září 2016 a poslední přehrážka byla dokončena letos v září. Zbudovaná kaskáda se rozkládá v 2,7 km melioračních příkopů a napomáhá i obnově přirozeného bezlesí, vytváří vhodné podmínky pro vzácné druhy, které se v tomto místě vyskytují, a zároveň zabraňuje růstu rostlin pro biotop rašeliniště nepůvodních.

„Zadržování vody v krajině drobnými a přírodě blízkými opatřeními je jednou z našich aktuálních priorit. V minulosti se totiž s vodou v krajině nepracovalo příliš citlivě. Zkušenosti i myšlení lidí se však již posouvá, za což jsem rád. I díky tomu se daří realizovat stále více projektů, které mají za cíl zpomalit odtékání vody z krajiny a její akumulaci v malých vodních nádržích, tůních, slepých ramenech řek a podobně. Opouští se i od narovnávání koryt potoků či řek a ponechává se více prostoru jejich přirozenému toku,“ říká ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Ondřej Petrovský a dodává „v současné době se pouštíme do dalšího projektu v Bedřichově a věřím, že i on bude mít úspěch. Zároveň hledáme podobně smýšlející spolky a projekty, které bychom mohli iniciovat či podpořit i mimo území Jizerských hor.“

K odvodnění rašeliniště a následnému snížení hladiny spodní vody došlo v 19. století. To vedlo k postupnému rozkladu rašelinné hmoty za přístupu kyslíku. V důsledku tohoto rozkladu a většího kolísání hladiny podzemní vody docházelo k uvolňování živin a jejich vyplavování ze spodních vrstev rašeliny. Území pak začalo zarůstat smrkem a dalšími dřevinami, které proces vysychání urychlovaly. To vše je nyní již minulostí a rašeliniště rozkládající se na Nové Louce na obou březích Blatného potoka se zdá být zachráněno.

Zdroj: Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close