K demolici muselo v listopadu tohoto roku přistoupit Město Frýdlant v případě objektu za radnicí v Okružní ulici, který býval hospodářskou budovou a později skladem. Objekt byl staticky narušen, dřevěné konstrukce byly porušené a celá budova byla ve velmi špatném stavu. Z budovy z režných cihel zůstalo zachováno jen torzo městských hradeb, které byly její součástí.

„Město Frýdlant hledalo pro tento objekt využití řadu let a nakonec jsme se shodli na tom, že bychom jej mohli využít jako sklad pro krizové řízení, ve kterém by byl zaparkovaný speciální kontejner pro případ živelné katastrofy či jiné mimořádné události. Objekt by celkově sloužil jako takový „sklad civilní obrany“. Bohužel nám však jako obci s rozšířenou působností nebylo umožněno čerpat na tento projekt finance z Integrovaného regionálního operačního programu na krizové řízení a celý záměr tím padl,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Další smysluplný záměr pro využití budovy město nenašlo. „Na to, abychom objekt opravili sami z peněz z rozpočtu, v současné době Frýdlant nemá finance, stálo by to několik milionů. Navíc provozování by přišlo na další statisíce korun ročně. Na základě vstřícného jednání s Národním památkovým ústavem jsme se proto dohodli, že budovu necháme především kvůli jejímu velmi špatnému stavu strhnout,“ říká starosta.

Z objektu, který byl postaven na sklonku 19. století jako budova hospodářského charakteru tak nakonec zbyly jen městské hradby, které byly zastavěny ve spodní části stěny. „Jde o historicky nejcennější část této budovy, která už v podobě před demolicí byla stejně jen částí původní budovy. Hradby čeká v příštím roce obnova, na kterou chceme získat finance z ministerstva kultury, konkrétně z dotačního titulu na obnovu památek. Práce na nich by měly probíhat stejně, jako tomu bylo v případě fragmentu městských hradeb v bezprostřední blízkosti zbourané budovy. I tato část hradeb zůstane přiznaná, obklopená parkovou úpravou. Odpočinkové místo, které vzniklo po obnově první části hradeb za radnicí v Okružní ulici, se tak rozšíří,“ doplňuje vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Bc. Zdena Ubiasová. Vznikne tím další příjemný a turisticky atraktivní kout uvnitř městské památkové zóny.

Zdroj: Město Frýdlant

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2)
[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest