Stěhování čeká v blízké budoucnosti umělecké obory Základní umělecké školy ve Frýdlantě, která je součástí ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. Z nevyhovujících prostor v Nádražní ulici by se měla výuka uměleckých oborů přestěhovat do staré budovy základní školy T. G. Masaryka v Bělíkově ulici. Záměr už v minulém roce posvětilo zastupitelstvo města. V současné době se začíná pracovat na architektonické studii nových prostor. 

„Budova v Nádražní ulici, ve které probíhá výuka Základní umělecké školy už desetiletí, je již značně nevyhovující. Citelně zde například chybí malý koncertní sál nebo prostory pro zkoušky orchestrů, pěveckých sborů či výuku hudební nauky a literárně dramatického souboru. Také technický stav budovy je špatný. Rozvody vody a stará elektroinstalace vyžadují rekonstrukce, některé třídy jsou nepoužitelné pro výuku. Výtvarné obory se už dokonce musely do nových prostor přestěhovat, protože vlhké a plísní sužované sklepní prostory prostě další výuku neumožňovaly,“ říká zástupce ředitelky školy pro Základní uměleckou školu Vladimír Hrdina. Nově se tedy děti výtvarným oborům učí v prostorách základní školy T. G. Masaryka v Bělíkově ulici, které byly v současné době nevyužité. „Prostory jsme v minulých letech nechali opravit, mají například nová okna. Během rekonstrukce mateřských škol Frýdlantu jsme je totiž využívali jako provizorium, ve kterém děti pohodlně přečkaly období, kdy se na jejich školce pracovalo,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer předchozí využití prostor.

V minulém roce proběhly první přípravné práce na nové využití budovy. Letos se připravuje projektová architektonická studie, která bude podkladem pro výběrové řízení na projektanta stavebních prací. „Máme za sebou třetí setkání s ředitelkou školy Mgr. Věrou Dunajčíkovou, jejím zástupcem pro Základní uměleckou školu Vladimírem Hrdinou a inženýrem architektem Ladislavem Davidem a lidmi z jeho kanceláře. Na společných jednáních jsme hledali, jaké bude nejvhodnější uspořádání prostor, kde bude nejlepší místo pro konkrétní obory, kudy bude řešen vstup nebo kde

budou šatny. Vyřešit také chceme prostor před školou, kde se nachází pamětní deska T. G. Masaryka, která je v současné době trochu pozapomenutá,“ doplňuje starosta Frýdlantu.

„Stěhování do nových prostor v Bělíkově ulici vítáme i z dalšího důvodu. Umístěním doprostřed největšího sídliště ve Frýdlantu odpadne řadě žáků cesta do „Zušky“ přes celé město,“ uzavírá Vladimír Hrdina.

V příštím roce vypíše Město Frýdlant výběrové řízení na projektanta prostoru. Jakou prioritou bude stěhování ZUŠ do nových prostor poté, už bude rozhodovat nové zastupitelstvo města.

Zdroj: Město Frýdlant

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2)
[pt_view id=“b74251faj2″]
[pt_view id=“673d3cctsq“]
[pt_view id=“b6ea8f194d“]
[pt_view id=“b90a221j8l“]
[pt_view id=“f3784a8dor“]
[pt_view id=“76600d0f1w“]

Pin It on Pinterest

X
X