Studenti Obchodní akademie Liberec získali významná ocenění ve dvou celorepublikových soutěžích, které se konaly v Praze a Brně na konci roku 2017. Týmy z Liberce se v 7. ročníku Účetní olympiády pro studenty středních odborných škol umístily na prvním místě a v soutěži s názvem Ekonomický tým 2017 na místě třetím.„Kdo se trochu vyzná v účetnictví, musí uznat, že je to výborný úspěch. Jde sice o soutěž čili o hru, ale zároveň o simulaci reálné situace ve fiktivní firmě. Vítězství dokazuje tvořivost soutěžících, ale především vynikající přípravu ve škole. Nezbývá než poděkovat a popřát úspěchy další, třeba již v reálném životě,“ ocenil výsledky náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu Petr Tulpa.

V 7. ročníku Účetní olympiády pro studenty středních odborných škol, jehož první kolo probíhalo od 1. září do 10. listopadu 2017, zpracovali studenti oboru Obchodní akademie Liberec účetnictví a následně i účetní závěrku fiktivní firmy. Druhé kolo se skládalo ze tří dílčích zadání z oblasti účetnictví a prezentace jednoho z nich. Soutěž vyhlašovala Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a prezentace se odehrávaly před odbornou porotou v čele s děkanem fakulty Ladislavem Mejzlíkem. Tým Obchodní akademie Liberec ve složení Lenka Blaschkeová, Adam Gajdoš, Lucie Koťátková, Tereza Scholzová a Tomáš Svoboda obsadil první místo.

I ve druhé soutěži s názvem Ekonomický tým 2017, která se konala v Brně, se studentům dařilo. Zde studentky oboru Ekonomického lycea Pavlína Třešňáková, Lenka Raslová a Kristýna Zíková získaly 3. místo. Soutěž ověřovala teoretické znalosti a jejich aplikaci z účetnictví, ekonomiky, práva a dále schopnost reagovat na zadané téma formou prezentace.

Obchodní akademie Liberec má dlouhou tradici. Více než 150 let vychovává budoucí mladé ekonomy a účetní, kteří se každoročně úspěšně účastní celorepublikových soutěží. „Jsme velmi rádi, že naše škola dokáže připravit studenty tak dobře, že se umisťují na předních místech. Zároveň se ukazuje, že má naše škola důležité postavení mezi středními odbornými školami. Doufáme, že tato skutečnost bude trvat i nadále s přísunem nových nadějných studentů,“ uzavřel ředitel školy Jaroslav Počer.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Tel.: 485226302

Zdroj: Liberecký kraj

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2)
[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest