Své sportovní výkony mohli závodníci Jizerské 50 převádět díky aplikaci EPP Pomáhej pohybem na body a ty pak věnovat na vybraný dobročinný projekt. Po dosažení potřebného počtu bodů je Nadace ČEZ převedla na peníze a dar ve výši 50 000,- Kč pomůže s obnovou dvou turistických stezek v Jizerských horách.

Symbolický šek převzal z rukou ředitelky Nadace ČEZ Michaely Zikové po slavnostním vyhlašování výsledků Jizerské padesátky Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Ta se zavázala projekt obnovy stezek spolufinancovat a získává na něj prostředky z více zdrojů. Hlavní část prostředků získal Jizersko-ještědský horský spolek z Evropských dotací a zároveň bude investorem celé akce. „Velice si vážím všech sportovců, kteří se rozhodli nám na připravovaný projekt tímto způsobem přispět. Jsem rád, že je stále spousta lidí, kteří mají kladný vztah k přírodě, což bylo vidět i na rychlosti, s jakou získal projekt potřebný počet bodů,“ říká Petrovský.

Obě stezky se nachází v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny a vedou přes Poledník a údolím Bílého Štolpichu. Některé jejich úseky jsou v současné době značně poničené a pro návštěvníky hor mohou být nebezpečné. Z tohoto důvodu zde budou doplněny chybějící či obnoveny dožilé prvky návštěvnické infrastruktury, jako jsou poválkové chodníky, dřevěné a kamenné stupně, svodnice pro vodu včetně potřebných terénních úprav. Důraz je kladen i na kvalitu použitého materiálu, aby vydržel dlouhou dobu. V rámci projektu vzniknou protierozní opatření a nebudou narušovány biotopy živočichů a rostlin. „Kvalitní a udržovaná návštěvnická infrastruktura je nezbytná pro spokojenost a bezpečnost lidí, ale zároveň přispívá i k potřebám ochrany přírody neboť se zde nevyšlapávají nové pěšiny,“ vysvětluje Petrovský a doplňuje „klademe si za cíl, aby tyto dva zájmy dokázaly vedle sebe existovat v rovnováze. A jsem rád, že si tuto nezbytnost řada lidí uvědomuje též,“ doplňuje Petrovský.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Během svého působení pomohla již stovkám menších i větších projektů celkovou částkou přesahující 20 mil korun. Chrání a obnovuje přírodní prostředí a motivuje k tomu i širokou veřejnost. Svou pozornost v současné době zaměřuje na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit. „Naší vizí je čisté, přirozené, druhově rozmanité přírodní a krajinné prostředí a společnost, která dodržuje principy trvale udržitelného života,“ uzavírá Petrovský.

Zdroj: Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2)
[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest