S mimořádnou událostí se dnes (v pátek 1. června 2018) potýká čistírna odpadních vod v Novém Městě pod Smrkem, kterou provozuje Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS). V noci ze čtvrtka na pátek do ní kanalizací přitekly blíže neurčené ropné látky a došlo ke znečištění zařízení čistírny. Kvůli tomu zůstane čistírna po celý pátek mimo provoz.

„S problémem znečištění čistírny odpadních vod se musíme vypořádat s externí pomocí. Povolali jsme proto specializovanou firmu, která likvidaci ropných látek provede. Nicméně než k tomu dojde, zůstává čistírna odpadních vod mimo provoz a odpadní voda, která by jinak byla čištěna, je bohužel bez čištění vypouštěna do vodního toku. Nicméně věřím, že zítra už bude čistírna opět v provozu,“ říká ředitel FVS, Ing. Petr Olyšar.

Do areálu čistírny odpadních vod v Novém městě pod Smrkem byli kvůli této události už v ranních hodinách povoláni profesionální i dobrovolní hasiči. Na místo dorazila také Policie ČR, která celý případ prošetřuje. „Vyčkáme na vyčíslení nákladů za likvidaci těchto nežádoucích ropných produktů a pak zvážíme podání trestního oznámení na neznámého pachatele,“ doplňuje Petr Olyšar.

FVS v souvislosti s tímto případem apeluje na všechny spotřebitele, aby do kanalizace vypouštěli pouze odpadní vodu. „Odpadní voda je voda, která byla lehce znečištěna každodenní lidskou činností. Prováděním hygieny, užíváním toalety, úklidem, praním, mytím nádobí a podobně. Rozhodně ale do kanalizace nepatří biologický odpad, jako jsou zbytky jídel, tuky nebo fritovací oleje, a už vůbec ne chemikálie a další nebezpečné látky typu barvy, ředidla, kyseliny nebo ropné látky,“ vypočítává Mgr. Alena Soukupová z FVS.

Frýdlantská vodárenská společnost se s problémem vypouštění nevhodných látek do kanalizace potýká dlouhodobě. „Spotřebitelé tak činí vědomě i nevědomky. Nicméně takové chování nám může způsobit nemalé škody. Věřím, že po této události začnou lidé o tom, co vypouštějí do odpadu, více přemýšlet a například fritovací oleje či nebezpečné látky vozit kam patří, a sice do sběrných dvorů,“ uzavírá ředitel FVS.

Foto: Hasiči Frýdlant

Zdroj: Frýdlantská vodárenská společnost

 

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest