fbpx

Dne 27. února 2019 proběhlo v zasedací místnosti Zámeckého pivovaru Frýdlant další veřejné projednání nad Územní studií lokality Podzámčí.
Občané města Frýdlant mají poslední možnost se k řešenému území vyjádřit a poslat své náměty a připomínky na email: dana.kilianova@mu-frydlant.cz do pátku 8. března 2019.

Dne 27. února 2019 proběhlo v zasedací místnosti Zámeckého pivovaru Frýdlant další veřejné projednání nad Územní studií lokality Podzámčí, kde byly přítomným představeny dvě variantní řešení této lokality, ze kterých se stane 1 návrh územní studie lokality Podzámčí a ten bude rozpracován dle požadavků, které plynou ze smlouvy o dílo se zhotovitelem.

Budoucnost lokality nazvané Podzámčí hledá město Frýdlant již od listopadu. Jedná se o prostor tvořený ulicemi Hejnická, Zámecká a Jizerská.

Územní studie lokality Podzámči je součástí projektu nazvaného „Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Podzámčí, Novoměstská II., Sídlištní“, číslo projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005160. V jeho rámci už v minulém roce byly vytvořeny územní studie  lokalit Novoměstská II. a Sídlištní.

Územní studie k vyjádření a k námětům na stránkách Města Frýdlant.

Zdroj: Město Frýdlant

.

[pt_view id=“b74251faj2″]
[pt_view id=“673d3cctsq“]
[pt_view id=“b6ea8f194d“]
[pt_view id=“b90a221j8l“]
[pt_view id=“f3784a8dor“]
[pt_view id=“76600d0f1w“]

Pin It on Pinterest

Share This
X
X