Třináctého ročníku Přehlídky odborných dovedností oboru Řezník – uzenář, která se konala ve dnech 3. a 4. dubna 2019 v Integrované střední škole – Centru odborné přípravy ve Valašském Meziříčí, se zúčastnili i žáci Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant (SŠHL). Konkrétně školu reprezentoval tým ve složení Tomáš Leso a Jakub Novák z třetího ročníku oboru Řezník – uzenář, které na soutěž připravil učitel odborného výcviku Jaroslav Štecher.

V celkovém pořadí soutěže o nejlepšího mladého řezníka-uzenáře České republiky, se frýdlantský tým umístil na osmém místě. V disciplíně vařená výroba obsadil deváté místo. V disciplíně bourání masa získal Jakub Novák páté místo. V disciplíně regionální výrobek už ale brali hoši bronz. Třetí místo získali díky svému výrobku učňovská vepřová klobása.

Jedenáct dvoučlenných týmů z celé České republiky soutěžilo na Přehlídce dovedností oboru Řezník – uzenář postupně v bourání masa, produkci vařených masných výrobků, výrobě regionálních výrobků a v senzorickém testu.

Po zahájení soutěže na půdě Integrované střední školy se účastníci přesunuli již tradičně do valašskomeziříčské firmy MP Krásno a. s., kde budoucí řezníci změřili své síly v bourání masa (bourali kýtu, plec, bok, krkovici a kotletu). Odborná komise hodnotila dodržování zásad BOZP a hygieny, kvalitu opracování masa, kvalitu třídění ořezu a časový limit provedení. Tato náročná část soutěže prověřila specifickou dovednost žáků – bourání, jež je pro absolventy oboru Řezník – uzenář jedna z profesně nejdůležitějších.

V disciplíně vařená výroba měli soutěžící za úkol vyrobit a následně prezentovat 4 masné výrobky (roládu, tlačenku, játrový výrobek a regionální výrobek). Od tohoto produktu se očekávala nápaditost, kreativita a atraktivnost nejen pro odbornou porotu, ale i pro laiky, kteří soutěž navštívili. Na závěr všechny týmy prověřily své znalosti v senzorickém testu organoleptických vlastností, kde žáci podle hmatu, chuti a čichu označovali 10 vzorků koření.

Soutěž trvala dva dny.

Děkujeme žákům za vzornou a krásnou reprezentaci naší školy.

pedagogové SŠHL
Mgr. Josef Solnický, Jaroslav Štecher

Více fotografií najdete zde.

Zdroj: Město Frýdlant

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest