Do soutěže Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2019 se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje. V případě sídla mimo kraj musí být výrobek vyráběn ve výrobně v Libereckém kraji.

Lhůta pro přihlášení: 1. – 30. 5. 2019

Výrobce může přihlásit neomezený počet produktů (i v jedné kategorii). Nelze však přihlásit výrobek, který již v minulosti ocenění získal. Neplatí se žádný registrační poplatek.

Hodnocení přihlášených výrobků proběhne 20. 6. 2019 v restauraci Krajského úřadu Libereckého kraje. Pro tyto účely bude přihlašovatel vyzván k dodání vzorku.

Výrobky budou hodnoceny v těchto kategoriích:

 1. Masné výrobky (masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas a masné výrobky trvanlivé, včetně tepelně neopracovaných masných výrobků, konzerv a polokonzerv)
 2. Mléko a mléčné výrobky (sýry, tvarohy, mléko, mléčné výrobky, máslo apod.)
 3. Pekařské výrobky (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo)
 4. Cukrářské výrobky (cukrářské výrobky včetně cukrovinek)
 5. Alkoholické nápoje (piva, lihoviny, vína a ostatní alkoholické nápoje)
 6. Nealkoholické nápoje (šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.)
 7. Ovoce a zelenina (ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě)
 8. Biopotraviny
 9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, registrované doplňky stravy, např. medicinální sirupy, potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku apod.)

Na základě hodnocení vydává Komise doporučení Zastupitelstvu LK na přiznání ocenění.

Slavnostní předání ocenění Výrobek roku Libereckého kraje proběhne na KRAJSKÝCH DOŽÍNKÁCH, v sobotu 7. 9. 2019 v obci Studenec.

Vítězné výrobky v jednotlivých kategoriích získají ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje“, finanční dar ve výši 25.000 Kč a křišťálovou pamětní plaketu.

Výrobky, které se umístí na prvních třech místech v celkovém pořadí soutěže, získají zvláštní ocenění „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje

 • místo – finanční dar ve výši 35.000 Kč a křišťálová pamětní plaketa
 • místo – finanční dar ve výši 25.000 Kč a křišťálová pamětní plaketa
 • místo – finanční dar ve výši 15.000 Kč a křišťálová pamětní plaketa

Zásady pro udělení ocenění včetně přihlášky a povinných příloh jsou na www.vyrobek-roku-lk.cz

Přihlášku s označením VÝROBEK ROKU 2019 je možné doručit do 30. 5. 2019:

 • elektronicky prostřednictvím datové schránky,
 • poštou (na adresu Krajský úřad LK, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec),
 • osobně na podatelnu krajského úřadu.

V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat přihlášku a čestná prohlášení pouze jednou. Technickou dokumentaci je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť.

Kontaktní osoba: Mgr. Anna Randáková, tel.: 702 096 339, e-mail: vyrobek.roku.lk@masif.cz

Aktuální informace: www.facebook.com/vyrobekroku/

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest