Dnem 8. 6. 2019 uplyne lhůta, která je určena pro podání vyjádření k dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“. Důležité subjekty v území a účastníci řízení připravují svoje vyjádření (Liberecký kraj, obce z Frýdlantska i Chrastavska a další), která by mohla přispět k zastavení tohoto záměru a anebo alespoň ke snížení negativních důsledků těžby.

Zapojit se může každý, vyjádření nemusí být odborné, důležité je však zdůvodnění Vaší obavy související s očekávanými negativními dopady zamýšleného rozšiřování. Ke svému vyjádření můžete využít formuláře s uvedenými základními tezemi, proč nepodporovat rozšíření dolu Turów, které obdržely Vaše obce od sdružení „Chráníme vodu“. A které jsou dostupné také online.

Formulář k vyjádření bez dalších připomínek

Pokud chcete upozornit na jev, který v připraveném vyjádření není zmíněn, využijte tohoto formuláře.

Důležité je, aby vyjádření obsahovala osobní data, dle kterých lze účastníka identifikovat (jméno, trvalé bydliště, datum narození, podpis).

Připomínky je potřeba zaslat poštou na adresu: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Vršovická 65, 100 00 PRAHA 10.

Připomínky musí být doručeny nejpozději do 8. června 2019 (jedná se o sobotu, lepší by byl pátek), takže by měly být odeslány přibližně do 5. června 2019.

Nevíme, zda stavbu zastavíme, ale čím víc nás bude, tím větší je šance, že přispějeme přinejmenším k zmenšení negativních následků rozšíření těžby.

 TZ: Mikroregion Frýdlantsko

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest