V poslední májový den zavítal hejtman Libereckého kraje, Martin Půta, při své tradiční návštěvě po kraji, do Hejnic. Program Dne s hejtmanem byl opět pestrý a starosta Jaroslav Demčák se pokusil hejtmanovi Hejnice přiblížit v jiném světle.

Den s hejtmanem zahájili představitelé města a kraje setkáním u městského úřadu. Následně se debatovalo v kanceláři starosty Jaroslava Demčáka o problémech i radostech, se kterými se Hejnice musí vypořádávat. Došlo i ke vzájemnému pozvání na slavnosti kraje a města Hejnice.

Dopoledne hejtman Martin Půta, starosta Jaroslav Demčák a místostarosta Petr Zoreník přijali pozvání do místní základní školy, kde kromě prohlídky diskutovali s žáky devátých tříd. Dotazy na hejtmana i starostu byly pestré a směřovaly nejen na pracovní život.

Kromě základní školy hejtman navštívil i Střední školu hospodářskou a lesnickou Frýdlant – Hejnice. Zde ocenil úspěšné žáky
a vyzkoušel si sadbu či řezání dřeva. „V této škole jsem úplně poprvé. S vedením jsme hovořili o projektu revitalizace parku a o využití prostor v okolí školy,“ prozrazuje hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Velmi potěšen byl pan hejtman setkáním s vedením místních, ryze českých, společností – CUBE CZ a Jizerskohorských strojíren, ve kterých nechyběla prohlídka a debata nad plány do budoucna. „Mimořádně mě překvapila výroba tištěných spojů pro veškerou elektrotechniku,“ říká Martin Půta.

V hejnickém klášteře pak společně s hejtmanem pracovně poobědvali starostové okolních obcí. „Během dne jsme se několikrát vrátili k tématu letního propojení mezi Smědavou a Souší a snahou zavést zde pravidelnou autobusovou linku,“ informoval Martin Půta.

Milou návštěvou se stala prohlídka Jizerskohorského technického muzea, kde již v létě otevřou návštěvníkům kavárnu. Návštěvní část byla zakončena na základně Sboru dobrovolných hasičů Hejnice s prohlídkou místa i výstroje a výzbroje a seznámením se s psem Elvisem.

Tradičně nechybělo setkání hejtmana s občany, které proběhlo v obřadní místnosti městského úřadu v Hejnicích. Den zakončilo živé vysílání na facebooku. „Návštěva byla pozitivní,“ říká starosta Hejnic Jaroslav Demčák a dodává: „Při návštěvě průmyslových podniků to bylo oboustranně výhodné a majitelé hledali možnosti spolupráce.“

Zdroj: TZ Liberecký kraj

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest