Nejbližší budoucnost frýdlantské nemocnice nastínilo ve čtvrtek 11. července 2019 v areálu nemocnice zaměstnancům i zástupcům médií vedení Krajské nemocnice Liberec, a.s. (KNL). Ve spolupráci s Městem Frýdlant jako majitelem areálu a Libereckým krajem slibuje reorganizaci lékařských provozů, rekonstrukci budovy bývalého dětského oddělení a v blízké době 24 hodinovou akutní péči. Za Frýdlant si aktuální informace z frýdlantské nemocnice, kterou KNL převzala od společnosti EUC 1. července 2019, vyslechli starosta města Dan Ramzer a místostarosta Jiří Stodůlka. 

Nejdůležitější informací, která na setkání zazněla, byl rozsah zdravotní péče, která bude v nejbližší době v nemocnici pod hlavičkou KNL poskytována. “S nemocnicí i personálem se stále ještě seznamujeme, nicméně už teď můžeme říci, s čím tu počítáme. Předpokládáme, že se ve frýdlantské nemocnici bude i nadále operovat v neztenčeném rozsahu na oddělení gynekologie, do volných kapacit operačních sálů pak chceme přidružit drobné výkony z chirurgie, pravděpodobně také z urologie nebo ORL, pokud půjde o operace bezpečných stavů, které bude možné propustit po nějakém zklidnění stavu v rámci jednoho dne domů. Nemocnice bude dále poskytovat odborné ambulance jako je interna, chirurgie, gastroenterologie, diabetologie a celou řadu dalších odborných  ambulancí, které tu dosud působily. Lékaři v těchto ambulancích budou místním obyvatelům k dispozici klasicky v pracovní dobu. Zachovat a naopak ještě rozšířit chceme také oddělení následné péče a rehabilitace,” říká generální ředitel KNL MUDr. Richard Lukáš Ph D. Na oddělení následné péče, kde jsou doléčováni pacienti, kteří byli operováni třeba i v jiných nemocnicích, se mají přestěhovat pacienti z Jablonného v Podještědí, kde toto oddělení pod hlavičkou KNL končí. Pro frýdlantskou nemocnici to znamená možnost návratu 24 hodinové “lékařské pohotovosti”, kterou přestala nemocnice poskytovat v roce 2018 a v současné době je zajišťována praktickými lékaři a specialisty z Frýdlantska. “Na oddělení následné péče bude 24 hodin denně přítomen lékař, který bude dle našich předpokladů k dispozici v rámci lékařské služby první pomoci. Tím by se mohla do nemocnice v blízké době opět vrátit,” doplňuje generální ředitel KNL.

Nastínil také nejbližší vývoj v oblasti stavebně – technické. “Předpoklad je takový, že budova bývalého dětského oddělení, která dnes slouží spíše jako skladiště, projde rekonstrukcí, po které sem bude přestěhován provoz ambulantní a laboratorní. Aby už laboratoře a ambulance nebyly na různých místech nemocnice. V podkrovní části budovy pak počítáme s ředitelstvím nemocnice. Laboratoř, která je dnes v pavilonu s chirurgií, by tím pádem po přestěhování uvolnila místo další lůžkové jednotce. Budeme díky tomu schopni některé objekty, které by vyžadovaly velké investice do obnovy a údržby, opustit,” říká Richard Lukáš. Lůžka by chtěla nemocnice dle jeho slov s největší pravděpodobností zachovat i v objektu, kde sídlilo ředitelství a kde je dnes také oddělení následné péče. “V následné péči je obecně nedostatek lůžek, budeme se tedy snažit jejich počet ve Frýdlantě rozšířit co nejvíce to půjde,” dodává.

Vize vedení nemocnice si vedle zaměstnanců vyslechli i zástupci Frýdlantu. “Chci v první řadě poděkovat všem, kteří vydrželi všechen ten tlak, který předcházel dojednání zdárného konce. Prvního července se začaly psát nové dějiny nemocnice. S nadsázkou bych řekl, že začal čtvrtý díl Nemocnice na kraji města v novodobé historii. Věřím, že teď už bude nemocnice naplňovat svůj hlavní účel, kterým je kvalitní zdravotní obslužnost celého Frýdlantského výběžku,” říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Také místostarosta města Jiří Stodůlka, který má zdravotnictví ve své gesci, je optimistou: “Spadl mi obrovský kámen ze srdce. Po třech letech bojů o to, aby na Frýdlantsku byla zachována základní zdravotní péče jsme dospěli do bodu, kdy bude i za našeho přispění KNL moci budovat nemocnici. Město Frýdlant se už v prosinci minulého roku rozhodnutím zastupitelstva zavázalo k tomu, že do areálu investuje 25 milionů korun a další 3 miliony korun vloží do projektové přípravy. Bude také veškerý utržený nájem od KNL reinvestovat zpět do budov, které jsou předmětem nájmu a později do rozvoje celého areálu.”

Úlevu po dlouhých a složitých jednáních ohledně převzetí frýdlantské nemocnice KNL od společnosti EUC neskrýval ani hejtman Libereckého kraje Martin Půta: “Jsem opravdu rád, že je tříleté jednání u konce. Jsem přesvědčen o tom, že bylo poslední šancí, kterou Frýdlantsko mělo na zachování nemocniční péče. Managementu KNL důvěřuji, že dokáže ve frýdlantské nemocnici vytvořit program, který nebude provozně ve ztrátě. Kraj je připraven potřebné investice, které nás tu čekají, stejně jako město Frýdlant podpořit.”

Krajská nemocnice Liberec v současné době stále mapuje technické zázemí i personální stav nemocnice. “Cesta, která nás čeká, je náročná a dlouhá. K tomu, abychom mohli nemocnici rozvíjet i nad rámec změn, které jsme tu uvedli, je ale důležité, aby si do ní opět našli cestu pacienti. Toho můžeme dosáhnout jen jedinou cestou a sice tím, že budeme všichni svojí práci odvádět co nejlépe a budeme držet pospolu. Protože potenciál nemocnice je obrovský. Věřím, že se nám důvěru pacientů podaří obnovit a nemocnice ve Frýdlantu bude opět zařízením, kam budou lidé přicházet bez obav,” uzavřel generální ředitel KNL Richard Lukáš.

Zdroj: Město Frýdlant

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest

X
X