Někteří spoluobčané liberecké DGS Druckguss Systeme s.r.o. možná postrádají časté návštěvy bodrých řidičů cisteren s odpadní vodou, kteří do firmy jezdívali i dvakrát denně. Kam se poděli? Může za to odparka.

Odparka neboli čistírna odpadních technologických vod je v provozu sice teprve pár týdnů, ale už teď je vidět, že se investice do ekologičtějšího zacházení s touto odpadní vodou opravdu vyplatila. K 27. srpnu letošního roku prošlo čisticím procesem už 1 070 000 litrů vody, což zhruba odpovídá spotřebě čtyřčlenné domácnosti za osm let!
Zatímco dříve se k externí likvidaci odvážela veškerá technologická odpadní voda, dnes je to díky odparce jen necelých 7%, což je od doby spuštění 70 000 litrů. Milion litrů vody se nejen zachránilo a použilo znovu do systému, ale navíc vznikla výrazná úspora za nákup vody “nové“.
Mimochodem věděli jste, že voda z vodovodu je sice čistá a pitná, nicméně pro výrobní účely závodu DGS se přesto musela ještě upravovat a čistit? Na získání milionu litrů vody tak musela firma nakoupit 1,3 milionu. I s tímto je díky odparce konec.

Zdroj: DGS Liberec

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest