Na začátku nového školního roku vybírají rodiče pro své děti opět kroužky a ladí je se školním rozvrhem. Také databáze Free-time.cz aktualizuje letošní rozvrhy a ověřuje, které kroužky ještě fungují a jaké nové se objevily (např. v Dětřichově budou mít ve škole balet!). Připravili jsme pro vás přehled, jaké kroužky jsou na Frýdlantsku dostupné a kolik přibližně stojí. 

Jaké kroužky nabízí školy?

Většina škol v regionu kombinuje MŠ a 1.stupeň a zajišťuje kroužky pro menší děti. Ve školním roce 2018/19 nabízelo 11 škol v regionu celkem 45 různých kroužků. Nejvíce jich nabízí ZŠ Hejnice (v obci není žádný DDM či SVČ), naopak ZŠ ve Frýdlantu a Novém Městě se “domečkům” do kroužků nepletou.

Většina škol nabízí odpolední kroužky ve družině a ve většině škol jsou kroužky bezplatné nebo za symbolickou částku (materiál). Nabídka je překvapivě rozmanitá, identifikovali jsme 23 různých typů kroužků. Školy je realizují často za pomoci svých pedagogů nebo spřátelených dobrovolníků. Hodně kroužků je zcela bezplatných nebo se cena většinou drží do 250 kč/rok.

 

Dům dětí a mládeže ve Frýdlantu a Středisko volného času v Novém Městě pod Smrkem

V Novém Městě a ve Frýdlantě jsou dva “domečky”. V roce 2018/19 nabízely 48 různých kroužků pro děti a mládež ve věku 6 – 15 let, podobná nabídka byla i v posledních třech letech. Nabídka je bohatší pro žáky 1.stupně (26 kroužků), kteří jsou k účasti na organizovaných kroužcích ochotnější,na 2.stupni je nabídka kroužků menší (cílová skupina žáků nemá již tolik volného času, případně se systematicky věnuje nějakému sportu). Na 2.stupeň je zaměřeno jen 6 kroužků z celkové nabídky obou organizací.

Náklady na kroužky v těchto organizacích jsou zpravidla o něco vyšší než na školní kroužky (200-400 Kč za pololetí). Organizace nabízí 27 různých typů aktivit, nejčastěji se vyskytují výtvarné, tvořivé činnosti, keramika, robotika a obě organizace nabízí např. i včelařství a rybářství.

Další organizace a jednotlivci nabízející volnočasové aktivity

V regionu je dalších minimálně 46 organizací či jednotlivců, kteří se věnují ve svém volném čase neformálnímu vzdělávání mládeže, z toho 28 se věnuje nějakým sportovním aktivitám. Nabídka aktivit je opravdu široká: celkem 6 hasičských sborů s kroužky pro mládež, 6 fotbalových klubů a 7 různých volnočasových klubů. Ve výběžku je jedna skautská skupina.  Poměrně stabilně fungují 3-4 kluby nabízející jízdy na koních, dále kroužek myslivosti. Během posledních tří let začaly v regionu působit 3 jazykové školy (angličtina, němčina). Dále zde působí několik florbalových uskupení, pingpong, bojové sporty, street-dance, moderní i klasický tanec. Uvedené kluby mají obvykle mezi 20-60 aktivními členy.

Ceny u soukromých poskytovatelů mohou být díky dotacím srovnatelné s cenami kroužků ve školách či v DDM. Mezi dražší kroužky (nad 1000 – 4 000Kč za pololetí) patří tenis, street-dance, koně a výuka cizích jazyků.

Z nabídky si tedy může vybrat opravdu skoro každý, ať už má na neformální vzdělávání svých dětí malý nebo větší rozpočet. 

Lucie Winklerová, MAP Frýdlantsko

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest