V sobotu 5. října proběhla v Klášteře Hejnice každoroční Řádová investitura Rytířského řádu sv. Václava. Členové řádu navštívili také Jizerskohorské technické muzeum v Bílém Potoce. Z této návštěvy Vám přinášíme fotoreportáž, kterou si můžete prohlédnout v článku.

Rytířský řád Svatého Václava je mezinárodní nevládní organizace sdružující katolíky, kteří se rozhodli pomáhat svým bližním. Řád se opírá o dva základní pilíře.
Jedním pilířem řádového společenství je duchovní oblast se zaměřením na svatováclavskou spiritualitu a tradice spojené se sv. Václavem. Druhým pilířem je charitativní činnost, zejména pomoc dětem žijícím v dětských domovech. V charitativní oblasti spolupracujeme s řádovými provinciemi působícími v zahraničí. Od roku 1997 řád pravidelně pořádá letní mezinárodní tábory dětí z dětských domovů, kterých se účastní děti z pěti států EU, a to z Polské, Slovenské, Maďarské, Chorvatské a České republiky. Letních táborů a dalších obdobných akcí se zúčastnilo více jak 6 000 dětí a vychovatelů z výše uvedených zemí.

          Řád je i pořadatelem mezinárodních konferencí ředitelů DD a pracovníků zabývajících se sociální sférou. Konference se konají pod patronací čelných představitelů Senátu ČR či obdobných státních institucí v zahraničí. Řád svoji činnost v zahraničí koordinuje s představiteli řádových provincií působících v Polské, Maďarské a Chorvatské republice.    

Foto: Petr Bíma (Reklama Frýdlant

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest