fbpx

Solidárnější a spravedlivější k menším obcím a městům, ale i ke krajům, by mělo být rozdělování peněz ze státního rozpočtu. Shodli se na tom účastníci konference LIBERECKO 2020+, kterou pořádalo ve čtvrtek 21. listopadu v Zámeckém pivovaru Frýdlant Sdružení místních samospráv ČR. Změny v rozpočtovém určení daní, které by více zohledňovaly například počet seniorů či žáků v obcích, by pomohly samosprávám, které se v dnešní době potýkají se stárnutím populace a odlivem obyvatel. Ten je způsoben mimo jiné nedostatkem dostupných veřejných služeb.

Musíme reagovat na stárnutí české populace, které je palčivým problémem obzvlášť v menších obcích, v nichž přibylo v průměru za poslední tři roky osm procent seniorů. Liberecko není výjimkou. Chceme proto zavést nové rozpočtové kritérium, které by obcím zaručilo, že budou mít i na služby pro seniory jasně dané peněžní prostředky,“ uvedl na konferenci LIBERECKO 2020+ Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv ČR a poslanec Evropského parlamentu.

Podle návrhu SMS ČR na změnu rozpočtového určení daní by obce získaly za každého seniora nad 65 let přes pět tisíc korun ročně navíc. Stejně tak navrhuje sdružení posílit váhu kritéria počtu žáků, a to z 9 na 11 procent.

Lepší schopnost obcí financovat vlastní školy a zajistit kvalitní vzdělávání by pomohly udržet na venkově mladé rodiny s dětmi. Investice musí rovněž cílit na zvýšení kvality života občanů, především na zajištění pitné vody, infrastruktury či na podporu dopravní obslužnosti. Úřady, obchody, sociální a lékařská zařízení musejí být pro lidi dostupnější,“ dodává Stanislav Polčák.

Výraznou komplikací v Libereckém kraji jsou podle hejtmana Martina Půty rovněž nedostatečné státní investice do dopravní infrastruktury, které brání efektivnímu spojení severních Čech s Prahou i s dalšími krajskými městy.

Že stále neexistuje kvalitní železniční spojení mezi Libereckým krajem a Prahou je dle mého názoru jedna z největších chyb v historii České republiky. Do Prahy dnes jezdíme vlakem v průměru jen o dvě minuty rychleji než v roce 1939,“ uvedl Martin Půta.

I podle něho by se mělo pro kraje změnit rozpočtové určení daní, aby mohly skutečně financovat kompetence, které mají, například povinnosti spravovat silnice 2. a 3. třídy. Přitom ale kraje nemají dostatečný podíl z vybrané silniční daně nebo daně z pohonných hmot.

Zdroj: TZ Sdružení místních samospráv ČR

[pt_view id=“b74251faj2″]
[pt_view id=“673d3cctsq“]
[pt_view id=“b6ea8f194d“]
[pt_view id=“b90a221j8l“]
[pt_view id=“f3784a8dor“]
[pt_view id=“76600d0f1w“]

Pin It on Pinterest

Share This
X
X