Nebojte se přijít do frýdlantské nemocnice k chirurgickému zákroku. Indikaci a operativu provede odborně a profesionálně tým chirurgů Krajské nemocnice Liberec. Takový je vzkaz, který posílá pacientům z Frýdlantského výběžku Krajská nemocnice v Liberci (KNL), pod kterou nově frýdlantská nemocnice od července spadá. Chce tak upozornit na zbytečný odliv chirurgických pacientů do jiných nemocnic kvůli dřívější špatné pověsti frýdlantské chirurgie za působení předchozího majitele nemocnice.

„Prakticky veškerou chirurgickou činnost ve frýdlantské nemocnici dnes provádějí lékaři chirurgie z KNL. Jak tu ambulantní indikační, tak péči na lůžku i operativu,“ potvrzuje primář chirurgie KNL MUDr. Peter Hromádka. Vysvětluje, že frýdlantská nemocnice poskytuje jednodušší chirurgickou péči. „Provádíme operace od slepého střeva, přes kýly, žlučníky, po křečové žíly a hemoroidy a provádíme i ambulantní zákroky,“ podotýká. Spektrum operací frýdlantské chirurgie bylo letos rozšířeno i o takzvané ” cévní shunty ” což jsou cévní spojky, které je nutné vytvořit u pacientů, kteří jsou indikováni k pravidelné dialýze při selhání ledvin.
V nemocnici je pak 24 hodin denně zajištěna služba chirurgem, který pacienty kontroluje a v případě jakýchkoli komplikací rozhoduje o využití zázemí velké krajské nemocnice v Liberci.

Operovat se na frýdlantské chirurgii začalo opět v září. Od srpna zde funguje indikační chirurgická ambulance. Zatím jednou týdně, vždy ve středu od 8.00 do 10.30 hodin, od začátku příštího roku se plánuje její otevření i každé pondělí od 15.30 do 17.30 hodin. „V ambulanci se pacientovi vždy věnuje chirurg, který zhodnotí jednak diagnózu a jednak indikaci. Tedy to, jestli stav pacienta umožňuje jeho operaci ve frýdlantské nemocnici, nebo ho jeho další onemocnění limitují v operaci v menší nemocnici a bude bezpečnější využít zázemí větší nemocnice. Nejde nám přitom o žádné selektování pacientů, ale pouze o jejich bezpečí. Protože ne všechny nemocnice jsou zařízené na řešení komplikací při těžších stavech u hodně nemocných lidí,“ říká primář chirurgie KNL. Jako příklad pacienta, kterého je bezpečnější operovat v zázemí velké nemocnice, uvádí pacienta kardiaka nebo těžkého bronchitika. „U takového pacienta v případě, že potřebuje nějakou plánovanou operaci, raději volíme operaci v zázemí velké nemocnice. Protože lze u něj předpokládat ne chirurgické komplikace, ale komplikace interního rázu, které budou vyžadovat jiné odbornosti, které ve Frýdlantě třeba nejsou,“ dodává.

Do indikační poradny mohou lidé přijít i bez doporučení praktického lékaře nebo specialisty. „Doporučení nevyžadujeme, i když je výhodou, protože víme, že pacienta už viděl nějaký jiný lékař a odeslal ho za námi ze znalosti věci. Nicméně jsou i diagnózy, které si mohou lidé posoudit sami, například kýla. Takže pokud někdo přijde s problémem, který lze řešit chirurgicky, i bez doporučení, určitě ho pryč nepošleme,“ ujišťuje Peter Hromádka.

Ve Frýdlantě tvoří tým chirurgů 12 lékařů, kteří se zde střídají a slouží i v liberecké nemocnici. Frýdlantská nemocnice tak nabízí v oblasti menších chirurgických výkonů stejně kvalitní péči jako ta liberecká. Nabízí ale pacientům i dva bonusy. Tím prvním je klidné a rodinné prostředí s personifikovanou péčí, tím druhým pak výrazně kratší čekací doba na operaci, než je tomu u liberecké nemocnice, která se soustředí především na onkochirurgický program a která operuje velké množství pacientů ze široké spádové oblasti. Věřím, že si chirurgičtí pacienti z Frýdlantska cestu do frýdlantské nemocnice znovu najdou a využijí veškeré výhody, které jim nabízí profesionální péče v domácím prostředí Frýdlantského výběžku,“ uzavírá primář chirurgie Krajské nemocnice Liberec.

V průběhu příštího roku plánuje chirurgie frýdlantské nemocnice obnovení operativy ruky a to konkrétně syndromu karpálního tunelu, nebo ” lupavých” prstů v ambulantním režimu. O začátku tohoto typu operativy budou jako první informováni praktičtí lékaři a následně i veřejnost.

Zdroj: Město Frýdlant

[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest