Pětatřicet milionů eur. Tolik obdržel Liberecký kraj od polského státu a nadace PGE Foundation jako kompenzaci, která je součástí česko-polské dohody o řešení vlivu těžební činnosti v hnědouhelném dole Turów u českých hranic. Pro další využití této částky krajští radní na včerejším jednání souhlasili se zřízením Fondu Turow a jeho začleněním do rozpočtu kraje. Vše ještě musí schválit Zastupitelstvo Libereckého kraje.

Fond bude spravovat odbor životního prostředí a zemědělství. „Spolu s ním vznikne Výbor Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého kraje, jenž bude posuzovat výši prostředků, které kraj žadatelům o dotace poskytne. Jsou v něm zástupci Libereckého kraje a obcí, jichž se problematika těžby v polském dole Turów a s ní spojený úbytek podzemních vod týkají. Členové výboru vykonávají svou práci bez nároku na odměnu,“ uvedl Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Žádat o individuální dotace mohou obce ovlivněné těžbou v dole Turów, na jejichž území budou uskutečňovány projekty podporující výstavbu a obnovu vodohospodářské infastruktury, dále pak Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. a Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Fond podpoří chystané projekty, jimiž jsou v oblasti ležící blíže k Hrádecku rekonstrukce úpravny vody v Machníně, vybudování přivaděče vody z Machnína do Uhelné, zvýšení kapacity chrastavského vodojemu Svatý Ján a stavba vodovodů mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova.

„Budou ale určeny také na sledování stavu budov, které jsou nejblíže dolu, především v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích,“ řekl hejtman Martin Půta.

Na Frýdlantsku se pak bude jednat o navýšení kapacity úpravny vody ve Frýdlantu, vybudování vodovodních přivaděčů Frýdlant–Bulovka a Frýdlant–Dětřichov a zvýšení kapacity stávajících vodovodních řadů a vodojemů.

„Jsem rád, že se podařilo s Polskem dosáhnout mezistátní dohody o Turówu a díky ní finanční kompenzace získat. Také se budeme snažit jednat o dalších možných financích z evropských případně státních zdrojů,“ dodal hejtman Půta.  

Zdroj: Liberecký kraj

Mgr. Andrea Fulková
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
485226332
739541549

Prodej vstupenek na Valdštejnské slavnosti zahájen!

V pondělí 27. března 2023 byl v Turistickém informačním centru v přízemí radnice spuštěn prodej vstupenek na Valdštejnské slavnosti 2023. Vstupenky se prodávají na jednotlivé dny slavností, které se konají od 19. do 21. května 2023 nebo je možné...

číst více

Pin It on Pinterest