Město Raspenava zajišťuje sběr nebezpečného a objemného odpadu z domácností.
Mobilní sběr nebezpečného a objemného odpadu z domácností se uskuteční v sobotu dne 11. dubna 2009

Jízdní řád mobilního sběru objemných a nebezpečných odpadů

Pořadí Stanoviště Příjezd Odjezd Doba pobytu na stanovišti

1 Moskevská, před bývalou kotelnou 07:00 07:10 10 min.
2 U Benziny 07:15 07:25 10 min.

3 Hejnická, u Mysliveckého zátiší 07:30 07:40 10 min.

4 Hej nicka, u bývalé prodejny Lužanka 07:45 07:55 10 min.

5 Hejnická, parkoviště u býv.Tesly 08:00 08:10 10 min.

6 Peklo, křižovatka u seníku 08:15 08:25 10 min.

7 Fučíkova, parkoviště u Městského úřadu 08:30 08:40 10 min.

8 Luhová, u plakátovací plochy (odb.Slunečná) 08:45 08:55 10 min.

9 Fučíkova, parkoviště u samoobsluhy 09:00 09:10 10 min.

10 Liberecká, u odbočky k Zatloukalům 09:15 09:25 10 min.

11 V údolí, u železné lávky 09:30 09:40 10 min.

12 Frýdlantská, proti autobusové zastávce V aleji 09:45 09:55 10 min.

Občané mohou v uvedené době a na uvedených místech bezplatně odložit objemný odpad z domácností   a vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu.

Objemným odpadem z domácností se rozumí zejména:

Objemné složky komunálního odpadu, které se nevejdou do sběrných nádob a nejsou zařazeny mezi nebezpečné odpady a nejsou využitelnými surovinami (např. staré matrace, plastový nábytek, vyřazená sanitární keramika apod.)

Vytříděnými nebezpečnými složkami komunálního odpadu se rozumí zejména:

20 01 13 – Rozpouštědla 20 01 27 – Barvy, lepidla a pryskyřice

20 01 14 — Kyseliny obsahující nebezpečné látky

20 01 15 – Zásady 20 01 29 – Detergenty obsahující nebezpečné

20 01 17 – Fotochemikálie látky

20 01 19 – Pesticidy 20 01 31 -Nepoužitelná cytostatika

20 01 21 – Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 33 – Baterie a akumulátory

20 01 23 – Vyřazená zařízení obsahující 20 01 35 – Vyřazené elektrické a elektronické

chlorofluorouhlovodíky (lednice apod.) zařízení

20 01 26 – Olej a tuk kromě jedlých

Občané jsou povinni řídit se pokyny obsluhy sběrných stanovišť a odkládat odpady na určená místa, zakázáno odnášet jakékoli odpady již odložené na sběrných stanovištích.

Výše uvedené odpady lze odevzdat i ve sběrném dvoře ve středu od 14 do 17h a v sobotu od 10 do 14h

Pin It on Pinterest