pekelska_studanka_001Pekelská studánka, tak je pojmenována na www.mapy.cz. Je to stará studánka, která je na levém břehu Pekelského potoka, který ve starých mapách byl pojmenován  jmenem Telke.

Tuto studánku najdete celkem jednodušše, zajdete v Pekle až za poslední dům směrem k Raspenavě a dáte se doleva po pěšině do luk poděl plotu posledního stavení. Přejdete můstek přes potok a na rohu louky za potokem vejdete do lesa. Po ceste se po asi 50m dostanete k místu, kde je na pravé straně cesty vyšlapána cestička, která vede ke studánce.

Voda zde je pitná a skutečně se jedná o kyselku. Pramen je chráněn malou stříškou, v které na kameni bývá sklenička nebo hrníček. Zkuste se napít a jestli máte sebou lahev, klidně ji naplňte ať si pochutnáte i doma.

V tomto článku jsem se chtěl rovněž zmínit o Vodním právu. Vodní právo bylo právo na vodu, tedy ne každý měl studnu nebo vodovod, jak je zvykem v dnešní době. Pro vodu se chodilo do studánky, kde tekla pramenitá pitná voda. Do této studánky měli právo chodit pro vodu z 6 domů z dolního konce Pekla. Byla ještě jedna studánka přímo u kůlny u posledního domu, ale hned vedle byla prašná cesta a tak se tato voda používala pro potřebu zvířat a na praní. Zmiňovaný pramen měl po většinu doby vodu, jen asi dvakrát v mém životě se stalo, že voda v Pekelské studánce byla velmi vzácná. K právu na vodu také patřila povinnost tuto vodu chránit, tedy studánku udržovat čistou bez špíny a nebránit jiným, kteří zde měli také právo na vodu, přístupu a užívání pramene.

Váš Štěpán Paschke z Pekla

pekelska_studanka_002.jpg

Pin It on Pinterest