Il._foto_mediumLoňským usnesením Rady Libereckého kraje bylo schváleno poskytnutí dotací na úpravu lyžařských magistrál v Libereckém kraji. JIZERSKÁ, o.p.s., Bedřichov dostala na úpravu lyžařské Jizerské magistrály 600.000 Kč a Svazek obcí Novoborska na úpravu Lužickohorské magistrály obdržel 100 tisíc Kč

Uvedení příjemci dotace se obrátili na resort zdravotnictví, tělovýchovy a sportu s žádostí o změnu charakteru poskytnuté dotace, konkrétně o úpravu z účelové neinvestiční na účelovou neinvestiční a investiční dotaci.

Projekt: Jizerská magistrála 2013

Důvodem žádosti jsou nepříznivé klimatické podmínky, které zkrátili zimní sezónu na minimum. Strojové úpravy stop byly tak možné pouze do poloviny ledna 2014, přičemž v předchozích letech byly úpravy běžné do konce března, někdy i déle. Vzhledem k tomu jsou i nižší provozní náklady. „V případě, že Zastupitelstvo schválí návrh Rady Libereckého kraje, bude finanční částka ušetřená na úpravách stop pro lyžaře využita na splátku úvěru na nákup rolby. Hovořím o částce ve výši 296.000 Kč“, vysvětlila náměstkyně hejtmana s tím, že finanční prostředky ve výši 304.000 Kč budou příjemcem využity k původnímu účelu.

Projekt: Úprava Lužickohorské magistrály

Obdobnou žádost podaly i obce Novoborska. Úpravu tratí Lužickohorské magistrály nebylo totiž vzhledem k nepříznivému počasí možné téměř realizovat, a tak jsou i nižší provozní náklady.

Stejně jako v předchozím případě, pokud Zastupitelstvo LK rozhodne o akceptaci požadavku příjemce dotace, budou nevyčerpané finanční prostředky určené na provoz) v celkové výši 73.000 Kč použity na úhradu části nákladů spojených s vybudováním technického zázemí pro zařízení na údržbu lyžařských tras na území Svazku obcí Novoborska. Finanční prostředky ve výši 27.000 Kč budou příjemcem využity k původnímu účelu.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest