fbpx

Milí rodičové, chtěla bych Vás seznámit s úvodní spoluprací v rámci konzultační individuální hodiny věnované dítěti. Rozhovor s chlapcem proběhl v běžném pracovním týdnu a odpoledne v mé pracovně.  Cílem rozhovoru bylo navázat s dítětem kontakt, spolupráci v klidném prostředí a zjistit jeho verbální a neverbální projevy. V rozhovoru byly použity otevřené (odpovědi ve formě ano – ne – nevím) a uzavřené (obšírnější odpovědi) otázky. Po představení se, oční kontakt byl navázán a poměrně rychle, mile se na mě usmíval a ihned mi kladl otázky. Vzápětí jeho maminka vše uvedla na pravou míru : “teta nám bude pomáhat a bude si s tebou povídat a hrát si”. Poté, chlapec sám navrhl, abychom si spolu kreslili. Během kreslení jsem využila chvíle klidu a začala jsem mu pokládat otázky. V procesu dění se snažil odpovídat, ale příliš mu to nevyhovovalo.  Z toho vyplývá základní pravidlo : Vždy je třeba respektovat soustředěnost pozornosti pro danou činnost. Můžeme to nazvat osvědčenou pedagogickou zkušeností : “Dítě v činnosti přemýšlí, a pokud je do ní ponořeno, není správné ho rušit, způsobujeme mu tím do budoucna problémy v potřebné délce  procesu pozornosti, která v daném momentě  je pro něj velmi důležitá.  Tzv. tenacita  pozornosti je časový úsek schopnosti, natrvalo udržet  pozornost, která se  pravidelným tréninkem prodlužuje. V období školního věku ji efektivně využívá ve prospěch dětského, vlastního zájmu o učení. Lidově řečeno : “již ukazujeme dítěti, co je respektovat jeden druhého a do budoucna přecházíme k trvalé vzájemné úctě mezi dítětem a dospělým. ” Kreslené zvíře, různé věci  dítě imponovaly více, než-li má přítomnost. Do svých obrázků vsouval fantazii a cítil se uvolněně. Působilo to, jako když on je ten, který vede úvodní rozhovor. Situace byla obohacujícím zážitkem. Až v závěru jsme spolu byli schopni zformulovat odpovědi.  Hodina proběhla nikoliv dle dospělé osoby, ale dle potřeb dítěte. Respektovala jsem jeho chování a jednání. Velkou pozornost věnuji neverbálním projevům : pokukování, klidné oči, zda obličej vyzařuje dětskou radost apod. Vždy vnímám i verbální projevy.
Speciální pedagog nesmí opomenout úroveň slovní aktivní  a pasivní zásoby, a ta vyplynula i z otázek, dále   z jeho přirozené mluvy či nečekaných reakcí.  Například,  z artikulačního projevu vyplynulo, že výslovnost hlásek není úplně v pořádku.  Z písemného projevu se ukázalo, že uchopení tužky je nesprávné.  V diagnostickém rozhovoru a pozorování  jde o um, nebo-li postřehnout celkovou problematiku v dané rodině, aby člověk dokázal opravdu pomoct. Pro dokreslení toho, co zde uvádím, Vám pomohou fotografie dětí.

V dalších příspěvcích, milí čtenáři,  Vás chci pozvolna seznamovat s veškerým děním v Poradně Hejnice.  Mnohokrát jsem zažila, že dítě bylo schopno se naučit řádu, tedy i  smyslu pro pořádek, pracovat na svém místě, které se bude vždy respektovat. I ten malý pejsek má své místo, kde si vybavuje – co s Vámi během dOLYMPUS DIGITAL CAMERAne hezkého prožil …

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close