Lehká mozková dysfunkceOLYMPUS DIGITAL CAMERA označuje  poruchu, která jasně určuje  příčinu, jde o drobné organické postižení centrální nervové soustavy, nebo-li jde o poškození mozkové tkáně v důsledku prenatálních, perinatálních či postnatálních mozkových příhod.  Nejde o poškození intelektu, ten je  zachován. Například z vnějších příčin v prenatálním období  (průběh těhotenství) může být nedostatečné zásobování plodu kyslíkem, působení toxických a infekčních vlivů na plod. Z vnitřních příčin v období zrání plodu patří nevyzrálost, jinak řečeno slabost nervového systému, a také nesmíme zapomenout na vliv genetiky (porucha dědičná), která se častěji projeví u chlapců. Děti s LMD jsou nervově labilnější a trpí poruchou pozornosti.

Lehká mentální retardace označuje poruchu či stav zastaveného a neúplného psychického vývoje, který ovlivňuje negativně dovednosti (naučené), projevující se během vývoje dítěte, tím omezuje celkovou inteligenci v rámci poznávacích, řečových a sociálních schopností (vrozené). Rozumové schopnosti jsou sníženy na úroveň nižší než 70.

Pin It on Pinterest

X
X