Gramatické symboly se stojanemNa obrázku vidíte symboly (tělesa), která představují či zastupují slovní druhy. Je na nich úžasné, že splní účel – bez dlouhého – bohužel stále dějící se ho – unavujícího vysvětlování učitelem –  mnou představené učivo přirozenou cestou, tedy velmi snadno vysvětlit a umocnit logické myšlení dětí. Vysvětlím, jakým způsobem lze učit prostřednictvím příběhu, který jsem si upravila dle svého vnímání. Nejsem příliš nakloněna ke dlouhým promluvám v rámci výuky, děti raději vidím pracovat, spíše pomáhám, vedu a podporuji jejich přirozenou inteligenci. 

Krátce uvedu část příběhu:

  Žil-byl jeden princ, vládl zvláštní zemi, zemi “Slovních druhů”.  Uchopím černý pravidelný čtyřstěn, povím opět slovo “princ”,  to je podstatné jméno. Většinou býval doprovázen svými sluhy. Když princ měl dobrou náladu, vzal si s sebou prvního sluhu jako doprovod, pak lidé mohli prince poznat, jaký vlastně byl (vlastnosti…). Byl moudrý a vážný. Uchopím  pravidelný čtyřboký jehlantmavě-modrý. Slova moudrý a vážný jsou přídavná jména. Princ si vyšel na procházku také s jinými panovníky. Povolal k sobě druhého sluhu, ten sledoval prostředí, kolik ptáků zpívá, kolik máme koní…(význam číselný). Uchopím malý světle-modrý čtyřboký jehlan a povím, to jsou číslovky, kolik toho máme. Panovník měl také i svého ministra!, který ho zastupoval!, ale ten musel jít sám. Uchopím fialový čtyřboký jehlan. Slova ten, ho, sám jsou zájmena.  Aby v každém byla energie, pohyb, všechny doprovázelo Slunce, velká červená koule, a v tomto duchu pokračuji dále. 

  Hlavním bodem zájmu je další navazující činnost přikládání symbolu žákem, poté už prostorových tvarů (máme k dispozici trojúhelníky, kruhy či další slovní druhy ve stejných barvách a s dodržením podobné velikosti) k připraveným větám v sešitě, v učebnici či knize… Dítě v této fázi zatím rozpoznává základní tvaroslovné pojmy, ale věřte, že fixace je pevná pro další kroky v gramatickém poznávání tvaroslovných pojmů a vzorů. Přímým cílem je upozornit na všechny slovní druhy a postupně je detailněji poznávat (vzory, druhy, rod, číslo, tvary v pádech…).

Pin It on Pinterest