mesic brezen 014Nabízím rodičům dětí (i nedocházejících do poradny) hodiny praxe  s vybranou Montessori pomůckou a konzultaci na různá témata: proč právě vybraná pomůcka nám přináší uspokojení v psychice, v jakém časovém intervalu k tomu dochází a především, kdy dochází k uvědomění si nechtěných chyb v rodinném prostředí v oblasti výchovy a vzdělávání či dokázat nalézt kroky k jejich nápravě a bez emočních bolestných výlevů (vztek, agresivita, nevhodné poznámky…), které nás mohou trápit i po celý život. “Neberte na lehkou váhu svobodu a zároveň i zodpovědnost”, přijďte se poradit a poznat každý sám na sobě, jak tyto vlastnosti k sobě bezpodmínečně patří.

Pin It on Pinterest