fbpx

Vše se vším souvisí. Ukážu Vám prostřednictvím Montessori pomůcky, jak by se mělo pracovat například s dítětem, které trpí SPU – SPCH – ADD – ADHD. V současné době, již přibližně dvacet let,  nadále se tyto poruchy podceňují. Vládne lidská vlastnost, lhostejnost, spíše určitá neznalost problému a se zlehčováním. Žáků s těmito poruchami “bez polemiky” opravdu přibývá a bohužel v pozdějším věku trpí i nízkým sebevědomím. To znamená, že péče je nedostačující. Věřím, že poradenský a speciálně-pedagogický či částečně logopedický přístup oceníte i touto krátkou ukázkou. Nerada mluvím, ale konám a přímo s dítětem. Na úplném začátku péče vyhovuje krátká konzultace s rodiči. Často se ale setkávám s přístupem rodin, které bohužel nejsou schopni respektovat odborné pokyny i na úkor dětí,  péči podceňují či je ovlivní emoční složka myšlení. Není možné úspěchu bez řádu, chtění a motivace. Začátky jsou vždy těžké. Já ale nerozhoduji o hodnotovém žebříčku rodin či národa, jen vím, že v mém žebříčku je především zdraví, vzdělání a výchova. Montessori poradna nelituje, nýbrž pracuje a především pomáhá dětem. Proč trojúhelníky a doporučené pro dítě s SPU?, vždyť do spektra poruch patří i dyskalkulie (praktognostická, grafická), nízká matematická představivost a především děti s SPU pracují rády názorně. Myslíte si, že každá škola, do které tyto děti dochází,  je schopna jim toto umožnit, myslím pracovat názorně!? Bohužel, ale toto je velmi účinné, ale neobvyklé na školách, na běžných školách, kam tyto děti dochází, myslím tím, školy mateřské i základní. To se ale nezmiňuji o tom, jak přistupovat hlouběji, jaké postupné kroky dělat přímo ve výuce, aby veškerá práce se zúročila ve prospěch dítěte. Bohužel, to je pedagogické charizma či přesvědčení o svém poslání ve svém oboru. Chtít vidět svou práci i jinak? Zodpovězte si na tuto otázku sami. Nyní poskytuji krátkou slíbenou ukázku.

Poznámka: ” nutnost absolvování Montessori kurzu”

Materiál:

1 žlutý rovnostranný trojúhelník sŠESTIÚHELNÍK 5e 3 černými okraji

3 žluté rovnoramenné, tupoúhlé trojúhelníky se dvěma černými okraji

3 žluté rovnoramenné, tupoúhlé trojúhelníky s jedním černým okrajem

2 červené rovnoramenné, tupoúhlé trojúhelníky s jedním černým okrajem

2 šedé rovnoramenné, tupoúhlé trojúhelníky s jedním černým okrajem

Cíle: poznání tvarů, umět je pojmenovat a pochopit různé varianty řešení k sestrojení ostroúhlých trojúhelníků pomocí jiných,

příprava na geometrii, pochopení tvaru se stejnou plochou, motivační prvky: přikládání shodných stran k sobě (shodnost, podobnost)

Postup: Učitel vyzve dítě k práci. Do horní části pracovního koberečku učitel vyndá všechny trojúhelníky libovolně z krabice. Dítě je třídí dle barev.  Učitel opět vyzve dítě: “Budeme skládat geometrické tvary podle barvy a také podle čáry – čára k čáře.“

Ze žlutých trojúhelníků se sestaví trojúhelník a šestiúhelník.

Z červených trojúhelníků se sestaví kosočtverec a z šedých trojúhelníků rovnoběžník.

Další postupy v učení jsou například: Vezmeme velký žlutý rovnostranný trojúhelník a přikládáme trojúhelníky s jednou černou čárou na základně. Vznikne šestiúhelník. „Uděláme kouzlo“: překlopíme rovnoramenné trojúhelníky zvnějšku dovnitř na velký rovnostranný žlutý. Vznikne trojúhelník stejné velikosti, který odsuneme bokem. Přisuneme a těšíme se,  co nám vznikne, když je spojíme základnami – kosočtverec atd.

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close