fbpx

Předkládám metodiku s geometrickými tělesy, kterou lze využívat k nápravě řeči  (konkrétno -abstrakce – slovní zásoba), ale především k nápravě matematické představivosti a soustředěnosti (vhodné pro děti s ADD, ADHD).

Vybraná pomůcka pro rozvoj matematické představivosti (metodika)

Geometrická tělesa malá

Materiál: různá geometrická tělesa: koule, krychle, kužel, válec, čtyřboký hranol – kvádr, ovoid, trojboký hranol, jehlan, elipsoid. Košík s dečkou.

Krabice s průměty – tři čtverce, dva kruhy, dva obdélníky, jeden rovnostranný trojúhelník, jeden ostroúhlý trojúhelník. Vhodný je tác s látkovou podložkou.

Předchozí zkušenosti: praktický život

Přímý cíl: prostorové vnímání, vnímání a rozlišování tří rozměrů těles, poznávání geometrických těles, přiřazování geometrických ploch (karty) ke geometrickým tělesům (vnímání dimenzí – dvou (karty) – (tří – ohmatávání …manipulace s tělesy).

Nepřímý cíl: samostatnost, nezávislost, soustředění, příprava na stereometrii, koordinace oko – ruka, příprava na kosmickou výchovu – spojení s předměty z přirozeného prostředí.

Body zájmu: hmatové vnímání tvarů, zrakové vnímání tvarů, zraková diferenciace tvarů, manipulace s tělesy a jejich rozdíly.

Postup: I. fáze tělesa nepojmenujeme – demonstrace Pozveme dítě k činnosti. Ukážeme mu, kde je pomůcka. Doneseme si tác a ošatku s geometrickými tělesy. Vyndáme všechna tělesa před sebe a dáme dítěti nejdříve kouli a krychli. Kouli a krychli dáme dítěti ohmatat. Zaměříme se na tvar- hrany krychle objíždíme ukazováčkem. S koulí koulíme, ohmatáváme si ji (poté i dítě) v dlani, a také koulíme s ní na koberečku. Se čtvercem manipulujeme překlápěním, posouváním po koberečku (Základní postup v pořadí těles: koule, krychle, kužel.). Tímto způsobem dítě seznamujeme s dalšími tělesy postupně. Další cvičení: Dítě diferencuje dle koulení, válení, překlápění těles.

Postup: II. fáze tělesa už pojmenováváme – třístupňová výuka – pojmenování učitelem, znovupoznání viz fáze I. A přidáme k tomu další cvičení – pomocí karet plných, vybarvených a nevybarvených základen.

Postup: III. Aktivní ovládání – dítě samo pracuje a pojmenovává. Kontrola správnosti: karty se základnami jsou totožné s podstavcem tělesa – musí být stejné (vizuální kontrola).

Věk: od 3 ½ let

Slovní zásoba: koulet, překlápět, točit, vrcholy, hrany, základna, tělesa.

Další využití a varianty:

• Manipulace a zkoumání těles; seznámení s názvy geometrických těles tělesa jsou rozdělena mezi děti (jedno dítě jmenuje tělesa, ostatní je přinášejí);

• Tělesa, jejichž pojmenování dítě zná, se vloží do koše a přikryjí šátkem (dítě nahmatá nějaké těleso, pojmenuje jej a vyjme ven).

• Určí se nějaké těleso a poté se vyhledá v přikrytém koši;

• Aplikace na okolí: dva koberce, na každém leží jedno geometrické těleso (např. válec a krychle). Dítě vyhledává v okolí podobná tělesa a přiřazuje je.

• Tělesa jsou uložena v přikrytém koši. Dítě do něj sáhne, nahmatá nějaké těleso, řekne, jestli se koulí nebo překlápí a vyjme jej.

• Dítě zavře oči, učitelka mu podá nějaké těleso, dítě jej ohmatá, vrátí učitelce zpátky a ta ho položí zpět mezi ostatní tělesa. Dítě otevře oči a musí těleso, bez toho aby si na něj sáhlo, najít.

• Dítě vytvoří množinu těles, která se jenom koulejí, množinu těles, která jenom stojí, a množinu těles, která se koulejí i stojí.

• Aplikace na okolí: dítě hledá ve svém okolí předměty, které se koulejí nebo překlápějí a odpovídajícím způsobem je zařadí.

• Dítě tvaruje jednotlivá geometrická tělesa z modelíny nebo hlíny.

• Vytištěné názvy přiřazujte geometrickým tělesům. Názvy těles napište na cedulky a přiřazujte geometrickým tělesům.

• Všechna geometrická tělesa postavíme do řady, jedno schováme a dítě hádá, které chybí.

Cvičení s geometrickými tvary (s půdorysy) a geometrickými tělesy.

Postup: Pro první seznámení – učitelka vyjme tyto destičky z krabice a položí je na stůl. Vybere jedno geometrické těleso, porovná jeho spodní stěnu s půdorysovou destičkou a přiřadí ho. Stejně postupuje s ostatními geometrickými tělesy. Tři půdorysové destičky zbudou, jelikož několik těles může mít různé půdorysy. Ty se pak dodatečně přiřadí k příslušným tělesům. Kontrola správnosti: půdorysová destička a spodní stěna tělesa se musejí překrývat. Poznámka: Měli bychom dítě nechat, aby samo objevovalo všechny kombinace.

Další cvičení: • Na libovolný půdorys postavit všechna tělesa, která se tam hodí. • Vytvořit skupinu těles s pravoúhlými podstavami a bočními stěnami • Vytvořit skupinu těles se čtvercovými podstavami a bočními stěnami. • Vytvořit řadu těles tak, aby dvě vedle sebe stojící tělesa měla vždy něco společného. • Zjistit, z kolika čtverců se skládá krychle. • Zjistit z kolika čtverců a obdélníků se skládá hranol…

Napsala: Mgr. Pálová Helena, 17.10.2016

Fotografie z praxe:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close