Poradna je živá,

reaguje na dnešní přístup veřejnosti

Poradna Montessori v Hejnicích je občas zklamaná tím, že někteří rodiče spolupráci ukončí a právě v období, kdy se nám daří. Je třeba i toto sdělit, jelikož vlastnost v charakteru lidí, důslednost ve výchově a v péči o vývoj řeči je naprosto zásadní. V průběhu konzultací uvádím veškeré možnosti spolupráce a upozorňuji na rizika, která bez důslednosti v péči o dětskou řeč se plíživě beztak dostaví, přesto nic nebrání rodičům péči bez uvedení důvodu zastavit.

V praxi se stává i odmítnutí spolupráce. Proto doporučuji vyhledání si jiného odborníka. Péče tedy není o kvantitě, ale o kvalitě. Organizace nepůsobí komerčně v oboru speciální pedagogiky daného regionu. Snažím se být profesionální i v přístupu k rodičům, protože si člověk musí přiznat, že energie lidských bytostí nelze pokaždé kladně propojit a tudíž péče, ani z mé strany, nemůže být občas zahájena.

Můžeme takový krok nazvat svobodou v jednání? Můžeme. Rodičům je umožněn výběr. Bohužel běžně se děje v lidských úsudcích i to, že možná si pomyslíte: není možné rodinu odmítnout, není to správné, jsou chudáci apod. A já se domnívám, že chudáci nejsou. Vždyť, na bázi nedůvěry vůči druhé straně (bez sounáležitosti s problematikou, neboli klienti si neuvědomují závažnost svého problému a na úplném začátku mohou ve vás vidět nepřítele či viníka), opravdu nelze s péčí začít.

Chci také především sdělit, nepracuji s těmito výroky: povím vám novinky či zajisté problém zmizí a působit s tvrzením: ono se to spraví, dejte tomu čas nebo velmi ráda napravím chyby jiného odborníka apod. Ukazuje se, že po všech těch zkušenostech se upřímnost na úplném počátku přeci vyplácí. Není možné pracovat v napětí, neboli pokračuji ve své práci s myšlenkou: směřovat k vytyčenému cíli a pomáhat každému, kdo přichází.

Jsou ale i výjimečné či velmi odlišné situace, kdy rodiče chtějí komunikovat s poradnou, ale pouze prostřednictvím předávání metodik jinému člověku. Domnívám se, že metodiku předají člověku, který doposud nebyl schopen sám ji sestavit. Metodika tím je znehodnocena. Takové jednání a chování mohu považovat za zneužití či za nezodpovědnost vůči všem stranám zúčastněných konzultace. Do jaké míry se uškodí dítěti?, posuďte sami. A proto apeluji i na to, že není možné shazovat zodpovědnost na druhé, když se klienti k péči staví různými způsoby, z nichž jsou v článku uvedené jen některé. Není přípustné přijít do poradny a hledat alibi, například na nezdary v soukromém životě. Klient přichází spolupracovat, ptát se a zajímat se o problematiku, jak čelit nedostatkům v péči, které ho zatěžují. Chce poznat odbornost druhé strany. Také je nevhodné, když klient přichází hledat i viníky.

Rodič (klient) si pečlivě vybírá odborníka, hledá a předává důvěru. Je na klientech, do jaké míry dokáže zodpovědnost vyžadovat od druhé strany a zároveň být zodpovědný vůči dítěti. Nesmíme zapomínat na to, že logoped, vychovatel, učitel – pedagog, speciální pedagog, psycholog… jsou lidé, kteří pomáhají a tudíž jsou logicky zařazeni do profese pomáhající a pro svobodu výběru je nás tu i více. Tak přeji ve výběru hodně štěstí!

Napsala: Mgr. Pálová Helena, předsedkyně Montessori poradny v Hejnicích, krátký článek naleznete i v Hejnickém zpravodaji

Pin It on Pinterest