Také v tomto roce mohou  návštěvníci po celé zemi ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. Letošní 14. ročník Noci kostelů se koná v pátek 10. června.

V Libereckém kraji se do akce zapojilo na 70 kostelů. Kromě těch velkých a známých, jaké jsou například v Liberci, Jablonci nad Nisou nebo České Lípě, se do akce zapojily i ty menší, třeba kostel svaté Anny v Dětřichově, kostel Nejsvětější Trojice ve Velenici nebo kostel Nejsvětější Trojice v Ludvíkově u Nového Města pod Smrkem.

Motto letošní Noci kostelů je vybráno z biblické knihy Žalmů a zní: Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho. „Cílem Noci kostelů je přivést lidi do kostelů, modliteben, případně dalších objektů různých církví a ukázat jejich duchovní, ale i architektonickou a uměleckou hodnotu. V letošním roce také čeká na návštěvníky jedno překvapení, a sice v kostele svatého Jana Křtitele ve Zdislavě. A jen napovím, že to překvapení nejvíc potěší milovníky skla a fanoušky Křišťálového údolí. Jako by to překvapení léta čekalo ukryté v kostele, až téma skla lidé v našem kraji znovu objeví,“ naznačila Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Pro návštěvníky kostelů je připraven doprovodný program, který zahrnuje výstavy, divadelní představení, hru na varhany, výstavu liturgických oděvů, ochutnávku mešních vín či dokonce šachový turnaj. Více informací o jednotlivých kostelech se nalézá na webu https://www.nockostelu.cz/kostely.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
485226324

Zdroj: Liberecký kraj

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více

Pin It on Pinterest