Na Frýdlantsku platí vodné i stočné pouze obyvatelé Frýdlantu, Hejnic, Nového Města pod Smrkem a Raspenavy. Právě těm se cena vody zvýší o avizovaných 6,2 %. V ostatních 13 obcích Frýdlantska, které jsou na Frýdlantskou vodárenskou společnost napojené, platí obyvatelé jen vodné, které v příštím roce vzroste jen o 2,8 %.

„V porovnání se skokovým růstem nákladů na ostatní životní potřeby i s nárůstem ceny vody u jiných vodáren, jde na Frýdlantsku opravdu jen o mírné zdražení vody. Je to dáno především tím, že nám cena za energie vzrostla výrazně už loni a to o 138 % a promítla se už do letošních cen za vodu. Další zdražování energií se díky tomu do ceny vody pro příští rok nepromítá tak dramaticky. Navíc se nám daří šetřit díky opatřením na síti a pro příští rok jsme připravili i úspornější investiční plán,“ říká ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Ing. Petr Olyšar.

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., schválila na svém jednání 15. prosince 2022 cenu vody (vodné a stočné) pro rok 2023 následovně:

Cena vody od 1. 1. 2023 (DPH 10%)

Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 10% DPH

Dodávka pitné vody (vodné) 59,95 65,95

Odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 73,46 80,81

Celkem (vodné + stočné) 133,41 146,76

Vodné a stočné tedy zdraží pro zákazníky Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. od 1. ledna 2023 o 6,2 %. „Největší podíl na zvýšení ceny vody má jednoznačně další růst ceny elektrické energie, v příštím roce bude její silová složka o 39 % vyšší, než letos, což znamená, že náklady na ni budou o 900 tisíc korun vyšší. A cena vody roste také kvůli 15% inflaci, která zdražuje vše, od materiálu přes chemikálie až po pohonné hmoty. Zdražila také povrchová voda u Povodí Labe a Lesů ČR o 9,5 %,“ říká ředitel FVS. K nárůstu ceny vody pak přispívají i další faktory, jako například nezbytné navýšení mezd zaměstnanců, nebo nezbytné používání nové chemikálie pro srážení fosforu na dalších dvou čistírnách odpadních vod, v Hejnicích a Novém Městě pod Smrkem.

„Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměrné spotřebě 144 m3 zaplatí v roce 2023 za vodné měsíčně o 22 korun více, což činí 74 haléřů za den. V případě, že rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek měsíčně o 103 korun, což činí cca 3,50 korun za den,“ říká ředitel FVS.

Ing. Petr OLYŠAR
ředitel

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

 

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Obec Višňová pokračuje v rozvoji návsi

Začátkem července začnou probíhat zemní práce na odstavné a parkovací ploše ze zasakovacích dílců v okolí stávajícího altánu na návsi ve Višňové. Stavebními úpravami vznikne 10 parkovacích míst pro automobily s umístěním nabíjecí stanice pro elektromobily a další...

číst více

Pin It on Pinterest