[singlepic id=1783 w=101 h=133 float=left]DĚTŘICHOV – Se zajímavým nápadem přišlo vedení obce Dětřichov. Od 11. srpna se mohou zájemci o pronájem nového víceúčelového kurtu s umělým povrchem registrovat na internetu. (http://www.detrichov.net/mrbs/week.php?year=2009&month=08&day=12) Již zaregistrovaní členové si mohou vyzvednout přihlašovací údaje buď osobně nebo telefonicky u pana starosty. Novým členům budou data předány při registraci. Pravidla používání kurtu: Po úvodních zkušenostech s užíváním nového hřiště s umělým povrchem vydává

Rada obce po dohodě s vedením TJ Viktoria

tato:

PRAVIDLA PROVOZU:

Každý zájemce o používání kurtu se musí zaregistrovat na obecním úřadu v Dětřichově, kde mu bude vydán Průkaz pro vstup na kurt.

Před vydáním Průkazu bude řádně poučen o chování na hřišti, což stvrdí svým podpisem.

Držitelem Průkazu se může stát každý občan evropské unie starší 18 let, pokud má vyrovnány všechny závazky vůči Obci Dětřichov.

Držitel průkazu je povinen předem si se správcem hřiště(tel. kontakt je uveden v POUČENÍ) domluvit termín v týdenním rozpisu s uvedením hry (příprava hřiště přestavěním sloupků a sítě). Pro rezervaci hodin předpokládáme v blízké budoucnosti i využití www stránek obce. Držitel průkazu pak obdrží přístupové heslo k rozvrhu hodin.

Hřiště s umělým povrchem je určeno pro tenis, badminton, volejbal a nohejbal. Pro ostatní míčové hry je vymezen prostor pod basketbalovým košem na dětském hřišti, volejbalový antukový kurt a druhé fotbalové hřiště (původně škvárové).

Každý sportovec je při přebírání hřiště od správce nebo předcházejícího uživatele povinen zkontrolovat si stav hřiště a bezprostředně upozornit na jakýkoliv stav vymykající se normálu. Tím přebírá odpovědnost za stav hřiště.

Vstup na umělý povrch je povolen pouze ve sportovní obuvi pro výše uvedené sporty bez hrotů. Tretry a kopačky jsou zakázány.

Je zde zakázáno manipulovat s řeznými, bodnými, sečnými nástroji, provozovat cyklistiku, hokej na kolečkových bruslích.

Je zde zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit, jíst, požívat alkohol a jiné omamné látky.

Bude-li zjištěno porušení výše uvedených pravidel a nepomůže-li ani pohovor, může být držiteli průkaz odňat.

Stanislav Vacek – správce kurtu

Toman Jaromír – starosta obce

V Dětřichově 10. července 2009

Pin It on Pinterest