Několik desítek odborníků převážně z Libereckého kraje představilo na konferenci na Krajském úřadu Libereckého kraje svůj pohled na to, jak pomoci lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Konferenci, nazvanou Sociální začleňování v Libereckém kraji, připravil Institut pro sociální inkluzi. Záštitu nad ní převzal hejtman Martin Půta.

Jak uvedl v úvodu konference ředitel institutu Martin Šimáček, od roku 1989 až do loňského roku vyrostlo podle průzkumů v České republice na 600 chudinských čtvrtí. „Sociálně vyloučené lokality nevznikly ze dne na den. Od 90. let postupně přibývaly, a to i proto, že stát na chudobu a sociální vyloučení neuměl reagovat. Umí to dnes?,“ řekl Šimáček.

Účastníci konference, která byla podle témat rozdělena do několika panelových diskusí, se shodli v tom, že například rušení ubytoven situaci sociálně slabých lidí neřeší. Obyvatelé ubytoven nezmizí, jen se přesunou jinam. „Když člověk projíždí Libereckým krajem, upoutají ho přírodní krásy nebo historické památky. Měli bychom si ale uvědomit i to, co je na první pohled skryté. Také v našem kraji žije mnoho lidí sociálně slabých, kteří potřebují naši pomoc,“ zdůraznil hejtman Martin Půta.

Podle Aleny Zieglerové, vedoucí sekce zaměstnanosti Institutu pro sociální inkluzi, představuje sociální vyloučení dnes jeden z nejzávažnějších veřejně politických problémů. Skupinu ohroženou sociálním vyloučením posilují v současné době také lidé v předdůchodovém věku, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Jak upozornila Alena Zieglerová, tím, jak stát postupně, ale dramaticky redukuje sociální dávky, vytváří z těchto z lidí, kteří až do vyššího věku celý život pracovali, skupinu, jíž hrozí pád na existenční dno.

„Naštěstí nenajdeme v našem regionu typická ghetta. Nemáme žádný Chánov a ani ulici Matiční, kam se běžní občané obávali nebo dosud obávají vstoupit. Přesto i v Libereckém kraj žijí tisíce lidí na kraji propasti, zvané sociální vyloučení. A mnozí už do ní spadli,“ podotkl náměstek hejtmana Libereckého kraje Pavel Svoboda. „Sociální začleňování je běh na dlouhou trať. Pokud se povede byť jedinou rodinu vytáhnout z oné propasti, přináší to dvojí efekt. Jednak pomůžeme těmto lidem samotným, aby se stali sebevědomou a potřebnou součástí společnosti. Pomůžeme ale i nám ostatním. Budeme se cítit bezpečněji, žít klidněji. Celá společnost posílí,“ dodal.

Zástupci obcí, organizací a Krajského úřadu Libereckého kraje diskutovali na konferenci také o potřebnosti nového zákona o sociálním bydlení. Zákon je připravovaný už několik let, ale dosud nebyl Poslaneckou sněmovnou PČR schválen. Účastníci konference mluvili o roli měst, obcí, kraje, neziskových organizací a majitelů bytů při řešení bytové problematiky sociálně znevýhodněných lidí. Seznámili se s případovými studiemi měst Liberec a Velké Hamry.

„Rok 2016 byl v sociálním začleňování rokem sociálního bydlení. Odstartovaly velké projekty městského bydlení pro chudé a potřebné v Brně a Ostravě. Jde o průlom – žádné z měst od dob divoké privatizace bytů v 90. letech nevyčlenilo tolik bytů pro účely sociálního bydlení,“ připomněl Vít Lesák, vedoucí sekce služeb IPSI.

Závěr konference patřil sociálním službám. Úměrně s tím, jak roste počet lidí, ohrožených chudobou, bude v budoucnu potřeba posílit i sociální služby.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest