fbpx

Na dole Turów se od pátku těží ilegálně. Nové povolení ignoruje českou vládu, místní lidi i legislativu EU

Praha/Liberec – 29. dubna: Už ve čtvrtek končí společnosti PGE původní povolení k těžbě na dole Turów, který se nachází přímo na česko-polsko-německé hranici a který už nyní krade vodu lidem na české straně. Od 1. května se začne těžit podle povolení, které je ve zřejmém rozporu s evropskou legislativou, těžba tedy bude ilegální. (1) V případě rozšíření a prohloubení dolu hrozí ztráta vody až 30 tisícům lidem v Libereckém kraji. Těžba a spalování uhlí dále způsobují také znečištění ovzduší, hluk a prohlubování klimatické krize.

Organizace Greenpeace kvůli tomu již před časem vyzvala otevřeným dopisem ministra životního prostředí Richarda Brabce a českou vládu, aby polskou stranu za její nestandardní postup zažalovali u Evropského soudního dvoru. (2) Stejný požadavek má na vládu i Liberecký kraj. (3) Dnes bude kauza dolu Turów projednávána také na Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. Jeho předsedkyně Dana Balcarová bude navrhovat, aby podání žaloby na Polsko doporučilo i usnesení tohoto výboru. (4) Problematikou Turówa se má zabývat i Výbor pro evropské záležitosti.

Ministerstvo životního prostředí se zatím k možnosti podání žaloby nevyjádřilo. V minulosti ministr Brabec říkal, že žalobu na Polsko by měla podat Evropská komise (5), ta je ale vázána dlouhými procesními lhůtami. V obdobném případě, kdy Polsko ilegálně kácelo stromy v Bělověžském pralese, trval tento proces zhruba 14 měsíců. (6) Žaloba českého státu oproti tomu může být efektivním a rychlým způsobem, jak hájit práva místních lidí, například díky vydání předběžného opatření soudu, které by zastavilo těžbu.

Milan Starec, obyvatel vesnice Uhelná a člen Sousedského spolku Uhelná, říká:

Současný stav je pro nás naprosto nepřijatelný. Polsko přestalo hrát podle pravidel a vydalo rozhodnutí bez ohledu na legislativu i obyvatele. Doslova kašle na veškeré negativní důsledky, které bude další těžba mít. Kvůli vydání šestiletého prodloužení těžební licence v podivném postranním řízení teď ani nevíme, zda vůbec bude postupovat tak, jak tvrdila v dokumentaci k procesu EIA. Nevíme, jestli bude vybudována protifiltrační clona. Nevíme, jestli bude vybudován val směrem k naší obci. Nevíme ani ty nejzákladnější a nejpodstatnější informace. Pokud toto ministr Brabec nevidí jako důvod k žalobě, pak skutečně nevím, co by jím mělo být.“

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace ČR, říká: 

“Doufáme, že česká vláda zažaluje Polsko, a to neodkladně. Vnímáme velmi negativně, že se vláda již měsíce tváří, že problém neexistuje a čeká, jestli se řešení náhodou neujme Evropská komise. Neznáme ani komunikaci vlády s Evropskou komisí, protože Ministerstvo životního prostředí nikdy nezveřejnilo konkrétní kroky, které podniklo. Již měsíc také čekáme na odpověď ministra Brabce na náš dopis. Takto si hájení práv českých občanů, které vláda a její členové deklarovali, nepředstavujeme. Rychlejší a jistější než čekat na proběhnutí celého procesu Evropské komise je přitom přímá žaloba českého státu na Polsko. Vláda teď musí jednat, nebot každé zpoždění umožňuje posun těžby blíže českým hranicím, kvůli kterému hrozí větší negativní vlivy na české obyvatele, včetně ztráty vody. Žaloba českého státu proti Polsku je jasným a rychlým řešením, které dlouhé jednání Evropské komise nemůže nahradit.”

Ekologické organizace, Liberecký kraj i místní obce a spolky podnikly pro obranu místních lidí, životního prostředí a klimatu již mnoho kroků – mimo jiné podali i stížnost na Evropskou komisi a uspořádali petici k Evropskému parlamentu, kterou podepsalo více než 13 000 lidí, převážně z Liberecka, a kterou zástupci místních lidí, Greenpeace a Libereckého kraje předali osobně v Bruselu. (7) Petiční výbor se měl peticí zabývat v urgentním režimu již v půlce března, ale kvůli šíření koronaviru v Evropě bylo projednávání odloženo. V druhé polovině května by se však již mělo v rámci tohoto výboru rozhodovat o konkrétních krocích proti Polsku. 

Kontakty:

……………………………………

Související a odkazy:

(1) Porušení evropské legislativy lze vyvodit hned ze dvou důvodů.

Přestože několik měsíců běžel přeshraniční proces vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) k projektu těžby na 24 let, před jeho dokončením firma PGE požádala o povolení těžby na 6 let, přičemž tento konkrétní projekt nikde nepředstavila a vliv na životní prostředí v něm vyhodnocen není. Například se neví, kde přesně firma bude těžit a jaký to bude mít vliv na české občany. 

Proces povolování těžby byl navíc zcela neveřejný, nemohli se ho účastnit ani občané, ani spolky, ani samosprávy a dotčené státy – Česko a Německo. Dodnes nebylo rozhodnutí nikde zveřejněno a všechny naše informace o něm jsou proto zprostředkované médii nebo firmou PGE. Česká pobočka Greenpeace proto podala stížnost k soudu na omezení účasti v procesu a na skutečnost, že neexistuje rozhodnutí EIA k projektu, který vedl k povolení těžby.

(2) https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/6166/organizace-greenpeace-vyzvala-vladu-aby-zazalovala-polsko-kvuli-rozsirovani-kontroverzniho-dolu-turow/

(3) https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/zalujte-polsko-kvuli-turowu-zada-po-vlade-liberecky-kraj-40321975

(4) Viz https://www.piratskelisty.cz/clanek-3141-vybor-pro-zivotni-prostredi-bude-jednat-o-odpadovem-balicku-dana-balcarova-pozaduje-opetovne-projednani-kauzy-dolu-turow?do=komentuj

Výbor bude zasedat on-line, připojit se půjde na tomto odkazu: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=28

(5) https://liberec.rozhlas.cz/polsko-prodlouzilo-tezebni-licenci-pro-dul-turow-8171315

(6) Polsko umožnilo kácení v Bělověžském pralese v březnu 2016, Evropská komise poté začala situaci řešit, ale na osud se obrátila až v červenci 2017.

Viz: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_1948

(7) https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/5963/mistni-lide-z-liberecka-odvezli-do-bruselu-petici-proti-rozsireni-polskeho-dolu-turow-obavaji-ztraty-vody/

Kunratická kosa 2021 ve fotografiích

Kunratická kosa 2021 ve fotografiích

KUNRATICKÁ KOSA 2021 ZNÁ SVÉ VÍTĚZEV sobotu 21. srpna 2021 se v Kunraticích uskutečnil v pořadí 3. ročník soutěže v ručním kosení trávy. Celé klání v této tradiční dovednosti probíhalo za krásného počasí a v příjemné divácké atmosféře. Početné publikum s obdivem...

číst více

Pin It on Pinterest

Share This
X
X