fbpx

Celkem 74 stromů, v drtivé většině jehličnanů, nechá během podzimu a zimy pokácet Město Frýdlant. Jde o stromy, které jsou napadené sypavkou smrkovou nebo kůrovcem a postupně umírají. Na jaře pak pokácené stromy nahradí stromy nové, které budou do centra města a sídlišť vhodnější.

„Město Frýdlant od léta až do září vyhodnocovalo stav dřevin po celém městě, kvůli letošnímu významnému rozšíření nemoci zvané sypavka a rovněž kvůli napadení stromů kůrovcem. Zaměřilo se tedy na stromy jehličnaté – smrky ztepilé a smrky pichlavé neboli stříbrné. Po vyhodnocení stavu jednotlivých stromů navrhlo Město Frýdlant k odstranění 74 stromů,“ říká Jan Mráz z majetkoprávního odboru Městského úřadu Frýdlant s tím, že 41 stromů vyžadovalo zákonné povolení k odstranění dřevin. Všechny stromy byly odborem stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Frýdlant řádně prověřeny, odsouhlaseny a povoleny.

„Sypavka smrková napadla stromy nejen tady u nás ve Frýdlantu, ale je to problém celého regionu. Jde o houbu, která způsobuje rezavě hnědé zbarvení jehličí, které následně opadává, a dřeviny odumírají. Stejně jako sypavka odsuzuje k zániku smrky pichlavé, odsuzuje k zániku další druh smrků i lýkožrout smrkový neboli kůrovec. Také jeho příčinou v regionu vymírají stromy,“ upřesňuje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Larvy lýkožrouta smrkového se totiž živí lýkem, kterým stromy rozvádějí vodu a živiny a opět způsobují usychání a úhyn stromu.

Převážná většina napadených stromů určených k pokácení se nachází v okolí panelových sídlišť, několik jedinců pak v centru města a na Větrově.

„Po obdržení povolení ke kácení jsme ještě koncem října provedli poptávkové řízení k odstranění všech napadených stromů z městských pozemků, ze kterého vzešel vítězně Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant. Odstraňování dřevin probíhá od 7. listopadu 2020 a bude ukončeno nejpozději 31. ledna 2021 v souladu s podmínkami vyhlášené zakázky,“ dodává Jan Mráz.

Většina pokácených stromů bude rozřezána na klády dlouhé 4 metry a dále použita. Část větví využije město na zdobení v rámci nadcházejícího adventního času a zbytek bude seštěpkován. Po ukončení zakázky plánuje Město Frýdlant od února ještě odstranění všech pařezů frézováním.

„Za pokácené stromy chceme hned na jaře vysadit jiné. Nepůjde už ale o jehličnany, které mají mělké kořeny a v případě silného větru hrozí jejich vyvrácení, čímž jsou pro sídliště naprosto nevhodné. Vybereme ve spolupráci s jednotlivými Společenství vlastníků jednotek jiné druhy stromů tak, aby byla sídliště opět hezká a bezpečnější než se zmiňovanými smrky,“ uzavírá místostarosta Jiří Stodůlka.

 
kácení 1, obrázek se otevře v novém okně
 
kácení 2, obrázek se otevře v novém okně
 
 
 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X