Je vhodné, aby školní  speciální pedagog působil zároveň ve třídě jako učitel? Jaké má toto řešení výhody a jaká  rizika?

Je vhodné, aby školní speciální pedagog působil zároveň ve třídě jako učitel? Jaké má toto řešení výhody a jaká rizika?

Školní speciální pedagog a jeho působení ve vyučování je omezené školským zákonem, byť podpořeno Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V §7 v odst. 1 se píše: “Ředitel základní, střední a...
Diagnóza dítěti nepomůže, s dětmi musíme odborně pracovat

Diagnóza dítěti nepomůže, s dětmi musíme odborně pracovat

Vše se vším souvisí. Ukážu Vám prostřednictvím Montessori pomůcky, jak by se mělo pracovat například s dítětem, které trpí SPU – SPCH – ADD – ADHD. V současné době, již přibližně dvacet let,  nadále se tyto poruchy podceňují. Vládne lidská vlastnost,...
Vývojové období dítěte, neboli poznáte včas autistické chování a jednání?

Vývojové období dítěte, neboli poznáte včas autistické chování a jednání?

Poruchy autistického spektra se řadí mezi poruchy vrozené. Leo Kanner tvrdil, že jejich projevy nejsou v čase stabilní a klinický obraz PAS se s věkem mění. Stěžejní projevy chování pro diagnózu PAS je do pěti let věku dítěte. Období raného věku Narození a první rok...
Co bych změnila, kdybych byla ředitelkou školy?

Co bych změnila, kdybych byla ředitelkou školy?

Než začnu uvažovat o postu ředitelky, jako speciální pedagog bych se chtěla zmínit o pojmu socializace. Z hlediska obecné pedagogiky pod pojmem socializace si představujeme proces, ve kterém se utváří vývoj jedince působením sociálních vlivů a jeho vlastních aktivit,...
Jak zvládat stres ve školství v oboru speciální pedagogiky?

Jak zvládat stres ve školství v oboru speciální pedagogiky?

Jestliže mám odpovědět na otázku : “Jak zvládám stres vzniklý v souvislosti se změnami ve školství?”, měla bych se především zamyslet nad tím, v jakých oblastech se pohybuji jako speciální pedagog, co v nich pociťuji, a proč zrovna danou oblast mohu vnímat stresově....
Proč respektuji ve své praxi funkci mozku u dětí a nejen v předškolním věku

Proč respektuji ve své praxi funkci mozku u dětí a nejen v předškolním věku

Lidský mozek je v podstatě mapa hybnosti Přemýšlím nad Sovákovými obecnými typy učení. Jejich multi-uplatnění v Montessori metodě je cesta rychlejšího a schůdnějšího rozpoznání, kterého typu učení bude dítě během vyučování častěji využívat. Otázka zní: V jaké složce...

Pin It on Pinterest