fbpx

Do konce roku pak komunistická moc stejným způsobem naložila i s řádovými sestrami, z nichž některé byly internovány v Liberci a v Turnově. „Akce K – kláštery byla nejmasovějším zatýkáním v dějinách Československa, a to zatýkáním lidí, kteří se ničím neprovinili,“ říká historik a současný ředitel Mezinárodního centra duchovní obnovy v bývalém františkánském klášteře v Hejnicích Jan Heinzl.

Celý rozhovor najdete na stránkách Libereckého deníku zde: https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/komuniste-akce-k-rady-zatykani.html

Jan Heinzl (*1979) vystudoval dějiny a občanskou výchovu na Fakultě pedagogické TU v Liberci, rigorózní zkoušku absolvoval na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působí jako ředitel Mezinárodní centra duchovní obnovy, sídlící v hejnickém klášteře. Angažuje se také v neziskovém sektoru; je předsedou zapsaného spolku Frýdlantsko, který obnovuje drobné krajinné památky a vydává knihy zaměřené na regionální historii, dále je jednatelem Nadačního fondu – Clam-Gallas – Stifungsfonds.

Pin It on Pinterest

Share This
X
X