fbpx
Základní informace
 

Termín voleb:
Hlasování bude probíhat v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování bude ve Frýdlantu probíhat v těchto prostorách:

volební okrsek č. 1
volební místnost v klubovně ČSZ v ul. U Nemocnice (zahrádkářská kolonie) 

volební okrsek č. 2
volební místnost v budově Základní školy v ul. Husova č.p. 344

volební okrsek č. 3
volební místnost v budově radnice, nám. T.G.Masaryka  č.p. 37, kancelář č. 5 

volební okrsek č. 4 
volební místnost v budově Základní školy v ul. Purkyňova č.p. 510

volební okrsek č. 5 
volební místnost v klubovně Obce Baráčníků Větrov (Pískovna)

volební okrsek č. 6 
je volební místnost v budově Základní školy v Bělíkově ulici č.p. 977

Číslo příslušného volebního okrsku je uvedeno na doručovací obálce s volebními lístky.

Volič  prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

 

Voliče žádáme, aby dodržovali základní pokyny:

  • Nasaďte si roušku nebo ochranu nosu a úst

  • Využijte připravené dezinfekční prostředky

  • Dodržujte vyznačené nebo přiměřené rozestupy

  • Pokud možno využijte vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku

  • Řiďte se pokyny okrskové volební komise

 

Pro voliče, kteří ze zdravotních důvodů budou chtít využít přenosnou volební schránku, lze ji objednat v pracovní době na telefonním čísle Městského úřadu Frýdlant :488 886 103, 488 886 104 nebo v době hlasování přímo ve volební místnosti.

Toto neplatí pro voliče, kteří mají onemocnění COVID 19 nebo jsou v karanténě! Těmto je umožněn zvláštní způsob hlasování.

Prosíme o ohleduplnost ke členům okrskové volební komise a k ostatním voličům.

 

Zdroj: www.mesto-frydlant.cz

Kunratická kosa 2021 ve fotografiích

Kunratická kosa 2021 ve fotografiích

KUNRATICKÁ KOSA 2021 ZNÁ SVÉ VÍTĚZEV sobotu 21. srpna 2021 se v Kunraticích uskutečnil v pořadí 3. ročník soutěže v ručním kosení trávy. Celé klání v této tradiční dovednosti probíhalo za krásného počasí a v příjemné divácké atmosféře. Početné publikum s obdivem...

číst více

Pin It on Pinterest

Share This
X
X