fbpx

Město Frýdlant v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami.

Město Frýdlant poskytuje dotace z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant za účelem uchování historického, kulturního a architektonického dědictví na území města a nejsou kulturními památkami

Záměrem poskytovatele je podpořit zejména provádění údržby, oprav, stavebních nebo jiných úprav nemovitostí, objektů, které se nachází na území Městské památkové zóny Frýdlant a na území Památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant, vyjma objektů, které jsou kulturními památkami.

Dotace nebude poskytnuta žadateli a spoluvlastníkům, proti kterým je vedeno exekuční nebo insolvenční řízení a to v jakékoliv fázi řízení.

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2021 do 12.00 hod. (rozhodující pro určení dne podání žádosti je datum přijetí žádosti Městem Frýdlant, podatelna). K podání žádosti je nezbytně nutné mít závazné stanovisko/rozhodnutí státní památkové péče na práce, které jsou předmětem podání žádosti. Poslední termín pro podání žádosti o závazné stanovisko/rozhodnutí je 1. 3. 2021 do 12:00 hod. (rozhodující pro určení dne podání žádosti je datum přijetí žádosti Městem Frýdlant, podatelna).

Administrace programu:

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a živ. prostředí – památková péče

ikona souboruPROGRAM NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ, OBJEKTŮ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY FRÝDLANT A NA ÚZEMÍ PAMÁTKOVÉHO OCHRANNÉHO PÁSMA HRADU A ZÁMKU FRÝDLANT A KTERÉ NEJSOU KULTURNÍMI PAMÁTKAMI

ikona souborupriloha_c._1_vyzva_mesto_dotace_pamatky_ 2021.doc
ikona souborupriloha_c._2_formular_zadosti_o_dotaci.doc
ikona souborupriloha_c._3_formular_zaverecneho_vyuctovani.doc
ikona souborupriloha_c._4_formular_zaverecneho_vyuctovani.doc
ikona souborupriloha_c._5_cestne_prohlaseni_o_bezdluznosti.docx
ikona souborupriloha_c._6_cestne_prohlaseni_pro_zadatele_o_podporu_de_minimis_rev_23_6.doc 
ikona souborupriloha_c._7_cestne_prohlaseni_exekuce_insolvence.docx

 

Zdroj: www.mesto-frydlant.cz

Pin It on Pinterest

Share This
X
X