Jak se v zimním období 2020 – 2021 udržují místní komunikace a chodníky, které jsou na území města Frýdlant? Vše je zpracované v ikona souboruOperačním plánu zimní údržby komunikací pro Město Frýdlant na období 2020 – 2021.

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ 2020-2021

I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Operační plán zimní údržby místních komunikací města Frýdlantu je zpracován ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Vychází z objektivního posouzení potřeb údržby místních komunikací a finančních možností města Frýdlantu a platí pro období od 1.11.2020 do 31.3.2021 ve smyslu § 42 odst. 2 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., k zákonu o pozemních komunikacích.

Při zajišťování náročných úkolů zimní údržby komunikací je třeba stále pracovat s maximální hospodárností, věnovat pozornost hospodaření s pohonnými hmotami, posypovými materiály apod.

Vzhledem k nutným úsporám provozních nákladů bude na některých úsecích místních komunikací pouze odstraňován sníh a prováděn občasný posyp dopravně důležitých míst – křižovatky, velká stoupání, ostré zatáčky apod. – podle skutečné potřeby.

II.

ORGANIZACE ZAJIŠŤUJÍCÍ ZIMNÍ ÚDRŽBU

Město Frýdlant, sídlem Náměstí T. G. Masaryka 37, Frýdlant, 464 13, jako vlastník místních komunikací, pověřilo zimní údržbou těchto komunikací a povinnostmi z toho vyplývajícími, společnost FCC Česká republika s r.o., sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8, 182 00, (dále jen správce komunikací) a údržbou chodníků bylo pověřeno technické oddělení odboru majetkosprávního Města Frýdlant.           

Liberecký kraj, sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01, jako vlastník komunikací II. a III. třídy (pověřený správce: SILNICE LK a.s.).           

Česká republika jako vlastník komunikací I. třídy, v zastoupení jejího správce – Ředitelství silnic a dálnic ČR, sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, jako vlastník komunikací I. třídy. (pověřený správce: EUROVIA CS a.s.).

III.

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI SUBJEKTY

Vlastník a správce komunikací spolupracuje po dobu jejich zimní údržby s Městskou Policií a Policií ČR z důvodu zabezpečování průjezdnosti technických vozidel při údržbě komunikací formou změn v dopravním značení. 

IV.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY

UDRŽOVANÉ V ZIMNÍM OBDOBÍ

Zimní údržba je zabezpečována na místních komunikacích, s technickými prostředky a posádkami, v pořadí níže uvedeném:

LIBERECKÝ KRAJ A ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC:

Průjezd:

  • Liberecká, Žitavská, Komenského včetně mostu I 13-005, Fügnerova, K Bažantnici, Novoměstská, Bělíkova, Hejnická – část od PENNY směr Raspenava, Jizerská, K Zátiší – část od č.p. 3210 směr Zátiší, Dětřichovská, Kodešova, Míru – část od mostu 03510/1 k ul. Kodešova 

FCC Česká republika, spol. s r.o.

OKRUH A1 – červený – M25 :

– Úzká, Nádražní, Zámecká, Husova, Náměstí T.G.Masaryka (vnitřní část), ČSA, Mlýnská, Okružní, U Potoka, Mládeže, Lužická, Havlíčkova, Pod Rozhlednou, Holečkova, Mánesova, Krátká – část od č.p. 645 po č.p. 759, Raisova, Palackého, K. Světlé, Jiráskova – část od č.p. 188 po č.p. 1448, Mezibranská, Sv. Čecha, Míru – od radnice po č.p. 271, Tyršova, Smetanova, Tovární, Spojovací, Dlouhá, Větrná, Vrchlického, Na Hágu, K Zátiší – část od č.p. 3204 po č.p. 3195, Údolí, parkoviště v ul. Okružní, parkoviště v ul. Havlíčkova, parkoviště v ul. U Potoka, parkovací stání na Nám. T.G.Masaryka, autobusové nádraží

(prohrnování, posyp: štěrk)

OKRUH B1 – modrý – M25:

– B. Němcové, Havlíčkova – část okolo č.p. 48, Řasnická po č.p. 1390, Purkyňova od č.p. 997 až k ul. U Plovárny, Purkyňova od č.p. 959 po č.p. 255, U Plovárny (mimo spodní část u rybníka), Baarova, Předměstí od č.p. 730 po č.p. 866, Předměstská, Skřivánčí, Jasmínová, Jarní, Slunečná, zelená, Vysoká, Na Stráni, Oblačná od č.p. 1264 po ul. Holečkova, Šmilovského, Erbenova, Polní, Horská, Krátká – část od č.p. 732 po č.p. 1435, spojovací komunikace mezi ul. Luční a ul. Kodešova, Krátká – část od č.p. 765 po ul. Kodešova,  Luční – část od ul. Fibichova po ul. Kodešova, Luční – část od ul. Soukenná po č.p. 1445, Soukenná, Nová, Fibichova, Jiráskova – část od ul. K. Světlé po č.p. 876 a č.p. 831 a  č.p. 1415, Skalní, Březová, Lesní, Družstevní, Bezručova, Čelakovského, Tylova, Sídlištní, Příčná, Liliová, Kaplického, U Nemocnice (vč. nové zadní části kolem řadových garáží), Na Nivě, Vančurova, Hálkova, Březinova, Strmá, Růžová, Školní, V Úvoze, Nerudova, Čapkova, Dvořákova, Železná, Zahradní, Dlouhá – část od č.p. 3095 po ul. Dětřichovská, Dětřichovská – část od č.e. 27 po č.p. 3146, Údolí – část od hřbitova po č.p. 531 včetně odbočky na rozhlednu, Údolí – část od č.p. 810 po č.e. 7, Údolí – část od rybníčku u č.p. 629 po č.p. 541 a č.p. 686, Údolí – část od č.p. 616 po č.p. 545 a č.p. 955, Údolí – část od č.p. 1092 po č.p. 550 včetně odbočky k č.e. 29, Údolí – část od hlavní komunikace k Údolskému rybníku

(prohrnování, posyp: štěrk)

OKRUH C1 – zelený – M25:

– Hejnická – část od ul. ČSA k ul. Nádražní, Děkanská, Tkalcovská, Kostelní včetně lávky přes řeku, Máchova včetně lávky přes řeku, Na Výsluní, Vrchlického (nová část k ČP 1489) ,  U Hráze, Větrovská, Pekelná, Na Cikánce, Alšova, Štursova, Písečná, Potoční, Okrouhlá, Budovatelská, Souběžná, K Pískovně, spojka mezi ul. Zahradní a Hrnčířským nám., U Plovárny – část od ul. U Potoka po lávku přes potok včetně, Purkyňova – komunikace před ZŠ, přístupová komunikace k areálu tenisových kurtů včetně lávky přes řeku, komunikace vedoucí okolo hasičského cvičiště k č.p. 4009 včetně mostu přes řeku, Jizerská – část od č.p. 4066 po č.p. 4068, komunikace za okružní křižovatkou – okolo starého hřbitova směrem k LUCASu

(prohrnování, ruční posyp: štěrk)

PROHRNOVÁNÍ:

Albrechtice – všechny místní komunikace

OSTATNÍ PLOCHY – CHODNÍKY:

Technické oddělení Města Frýdlant.

OKRUH A2 – ČERVENÝ:

– ul. Míru – oboustranný chodník včetně mostu přes řeku, ul. Mezibranská – levostranný chodník směr náměstí, ul. Sv. Čecha – oboustranný chodník, náměstí T.G.Masaryka – všechny chodníky, ul. ČSA – oboustranný chodník až k č.p. 406, ul. Hejnická – oboustranný chodník od č.p. 68 po křižovatku s ul. Fügnerova, ul. Nádražní – oboustranný chodník od č.p. 476 po křižovatku s ul. Fügnerova, ul. Komenského – pravostranný chodník směr Habartice, ul. Komenského – pravostranný chodník od č.p. 676 směr Habartice, ul. Fügnerova – všechny chodníky včetně mostu přes řeku  ,  ul. Zahradní – levostranný chodník od č.p. 910 po křižovatku s ul. Fügnerova, ul. Bělíkova – oboustranný chodník, ul. Novoměstská – oboustranný chodník, ul. Lužická – všechny chodníky, ul. Husova – oboustranný chodník, ul. Školní – od č.p. 1189 po křižovatku s ul. Husova, ul. Mládeže – oboustranný chodník, ul.  Nerudova – oboustranný chodník, Hrnčířské nám. – všechny chodníky, ul. Okružní – oboustranný chodník včetně parkoviště, Havlíčkovo nám. – všechny chodníky, ul. Havlíčkova – oboustranný chodník od č.p.107 po Havlíčkovo nám., ul. Havlíčkova – levostranný chodník od č.p. 282 směr ZŠ Purkyňova, ul. U Potoka – levostranný chodník směr „STS“ včetně spojky do ul. Okružní a lávky přes umělý náhon

– náměstí T.G. Masaryka (žulová dlažba před radnicí) – brzké ranní prohrnování

(prohrnování, ruční posyp: štěrk)

OKRUH B2 – modrý:

– ul. Liberecká – všechny chodníky, ul. Žitavská – všechny chodníky včetně odbočky k podchodu pod tratí až k ul. Větrná, ul. Nádražní – oboustranný chodník od LŠU k nádraží, chodník od nádraží ke kinu, ul. Tyršova – oboustranný chodník, chodník v parku z ul. Mezibranská k lávce přes řeku včetně, ul. Raisova – oboustranný chodník, ul. Kodešova – levostranný chodník část od č.p. 176 po č.p. 607 směr Višňová, ul. Kodešova – část od č.p. 759 po č.p. 1246, ul. Krátká – chodníky od ul. Jiráskova po železniční trať, ul. Jiráskova – všechny chodníky, ul. Palackého – všechny chodníky, ul. K. Světlé – všechny chodníky, ul. Purkyňova – chodník od Gymnázia k lávce přes potok včetně, ul. Březinova – oboustranný chodník, ul. Čapkova – oboustranný chodník mezi ul. Dvořákova a ul. Husova, ul. Čapkova – chodník mezi ul. Železná a ul. Dvořákova, ul. Čapkova – levostranný chodník mezi ul. Zahradní a ul. Železná směr ul. Husova,  ul. Dvořákova – část od č.p. 1379 po ul. Čapkova, ul. Mlýnská – všechny chodníky, ul. Zámecká – oboustranný chodník od ul. Mlýnská k zámku, ul. Hejnická – chodník od PENNY k ul. Mlýnská, ul. Hejnická – pravostranný chodník od č.p. 4021 k č.p. 4034 včetně chodníku okolo č.p. 4022, chodník od tenisových kurtů k železničnímu nadjezdu včetně, ul. Jizerská – všechny chodníky

– sídliště Kaplického: – jižní chodník před č.p. 1256-1258, jižní chodník před č.p. 1253-1255, jižní chodník před č.p. 1249-1252, západní chodník před č.p. 1171-1242

– sídliště Lužická: západní přístupové chodníky k č.p. 1181-1184, jižní přístupový chodník k č.p. 1185 a 1186 včetně propojení do ul. Příčná, jižní přístupový chodník k č.p. 1187 a 1188

– sídliště Družstevní: všechny vnější chodníky ul. Družstevní a Březová, chodník okolo č.p. 1295

– sídliště Lesní: všechny chodníky kromě chodníku mezi č.p. 1283 a 1284 ve tvaru písmene V a chodníku okolo pískoviště včetně vyústění do ul. Lesní u č.p. 1291

– sídliště Bezručova: všechny chodníky včetně vyústění do ul. Fügnerova

– sídliště Husova: jižní chodník před č.p. 1192–1195 včetně vyústění na parkoviště, západní chodník před č.p. 1196-1197 včetně vyústění do ul. Husova, jižní chodník před č.p. 1189-1191 včetně vyústění do ul. Husova, chodník spojující ul. Sídlištní a jižní chodník u č.p. 1190

(prohrnování, ruční posyp: štěrk)

SOUHRN:

Přehled mechanických prostředků, s kterými je zabezpečována zimní údržba komunikací:

multicar M25  sypač 2x

traktor ZETOR 2x

multicar M25 ruční posyp  2x

nakladač UN053

nakladač LOCUST

malotraktor ISEKI 3240 L01 06 39

V.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO CHODNÍKY

UDRŽOVANÉ V ZIMNÍM OBDOBÍ

Chodníky určené k zimní údržbě se uklízejí dle pořadí určeném v tomto operačním plánu v bodě IV s následující výjimkou. Zvláštní ustanovení se týká všech oboustranných chodníků, které se v 1. fázi zimní údržby uklízejí pouze po jedné straně – tedy levostranný nebo pravostranný chodník – dle aktuálního průjezdu úklidové techniky. Po ukončení údržby chodníků I. a II. pořadí důležitosti (okruh A2 a B2) se pokračuje údržbou zbylých protilehlých chodníků v ulicích s oboustrannými chodníky dle pořadí důležitosti.

VI.

ČASOVÉ LIMITY PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ PŘI ZIMNÍ ÚDRŽBĚ

Správce komunikace musí před zahájením odstraňování závad na komunikaci dodržovat zásady technologií, objektivně posuzovat vývoj a předpověď počasí a dobu vzniku závad, s přihlédnutím k finančním možnostem. 

Reakční doby:     

  • při spadu sněhu a náledí: podle technologií a vývoje počasí

  • v pracovní době (FCC ČR): v době 500-1500 hod. – do 30 min

  • v mimopracovní době: noc – neudržuje se – udržovány jsou 

pouze komunikace v průjezdu ŘSD

  • SO + NE: v případě potřeby v době od 700 při

pracovní pohotovosti – do 120 min

Odstraňování závad je povinen správce provést bez průtahů max. do 24 hod. po vzniku závady na komunikaci (mimo noci). Odstraňováním závad se rozumí jejich zmírňování.

Uvedené časové limity se počítají po skončení povětrnostní situace (spadu sněhu, mrznoucího deště apod.) a nevztahují se na kalamitní situace. V případě kalamity se časové limity upravují podle zvláštního opatření. 

VII.

ODVOZ SNĚHU

V případě sněhové kalamity se odvoz sněhu uskutečňuje podle individuálního rozhodnutí orgánů obce.

VIII.

KOMUNIKACE NEUDRŽOVANÉ V ZIMNÍM OBDOBÍ

– panelová komunikace od Školního statku v ul. Zámecká až k mostu přes řeku Smědou

– spodní část ul. U Plovárny od ČP 959 k mostu přes Řasnický potok

IX.

KOMUNIKACE UDRŽOVANÉ VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU

Tyto komunikace budou udržovány dle výše uvedených ustanovení operačního plánu, navíc však budou ošetřeny posypem technickou solí.

– ul. Zámecká (chemický posyp solí) bude prováděna ve směru od SŠHL (ČP 4003) až ke křižovatce s ul. Mlýnská za podmínky dodržování obecného zákazu stání v ulici, které bude prosazovat Město Frýdlant ve spolupráci s Městskou policií Liberec. V případech, kdy se nepodaří zajistit průjezdnost ulice pro sypač se solí platí, že od vjezdu do areálu p. Hauera (ČP 4076) se následná údržba komunikace od ČP 4076 směrem do města provádí standardním způsobem (posyp-štěrk)

X.

ROZSAH ODPOVĚDNOSTI

Za škody vzniklé uživatelům místních komunikací a za nehody, jejichž příčinou byly závady ve sjízdnosti, odpovídá majitel komunikací, pokud neprokáže, že nebylo v jeho silách (operační plán) tyto závady odstranit nebo na ně upozornit předepsaným způsobem. Pro odpovědné zajištění tohoto úkolu bude zabezpečeno spojení s orgány Policie ČR a Městské policie. 

XI.

SEZNAM DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH SPOJENÍ PRACOVNÍKŮ ODPOVĚDNÝCH ZA SJÍZDNOST SILNIC A ZPRAVODAJSKOU SLUŽBU V ZIMNÍM OBDOBÍ 2020-2021

Silnice LK dispečink 724 631 451

(krajské komunikace)

EUROVIA CS dispečink 731 601 229

(státní komunikace)

FCC ČR s.r.o. p. Juklíček 482 312 250 602 382 142

(místní komunikace)

Technické ODD Města p. Rožek 724 024 836

(chodníky)

Město Frýdlant p. Mráz 488 886 301 725 415 753

XII.

ZÁVĚR – PŘÍLOHY PLÁNU

Přílohy operačního plánu: mapa města s vyznačením tras

Ve Frýdlantě dne 14.října 2020

Operační plán zimní údržby komunikací byl schválen Radou města Frýdlant dne 19.10.2020 pod č. usn. 1682/2020.

 

Zdroj: www.mesto-frydlant.cz

Vysoká rychlost je nebezpečný hazard

Během uplynulého roku řešili policisté v Libereckém kraji 4 641 dopravních nehod, meziročně počet stoupl o 124. Zemřelo při nich 15 lidí, dalších 47 utrpělo těžká zranění a 1 025 osob se zranilo lehce. Loňské dopravní nehody mají o dvě oběti...

číst více

Od víkendu se vrací posily skibusů na Smědavu

Od tohoto víkendu 15. ledna se do jízdních řádů opět po roce vrací posilové skibusy jezdící na Smědavu s lyžaři. Obecně zůstává v platnosti, že odjezdy z Hejnic jsou vždy v intervalu od 8:25 do 16:25 hod vždy ve 25. minutě každé další...

číst více

Odstávky elektřiny v Hejnicích nově na webu města

Nově se o plánovaných odstávkách elektřiny v Hejnicích můžete dozvědět jednoduše přes přímý odkaz na hlavní stránce webu města- www.mestohejnice.cz Stačí se podívat a kliknout na odkaz v pravém sloupci webu pod miniaturou webových kamer.Budete přesměrováni...

číst více

Pin It on Pinterest

Share This
X
X