Poskytovatelé sociálních služeb, kteří se zapojují do komunitního plánování na Frýdlantsku, mohou v letošním roce opět žádat o finanční podporu prostřednictvím Dotačního programu na podporu Sítě sociálních služeb na Frýdlantsku. Podmínky dotačního programu a formulář žádosti pro poskytovatele sociálních služeb jsou zveřejněny na internetových stránkách Mikroregionu Frýdlantsko zde. Žádost o poskytnutí dotace s příslušnými přílohami je zapotřebí podat v termínu od 16. do 30. března. 2022 na adresu Mikroregionu Frýdlantsko.

 

V případě potřeby konzultace k žádosti je možné se obrátit na Lenku Stehnovou, lenka.stehnova@masif.cz, koordinátorku plánování sociálních služeb.

Informace o dostupných sociálních službách a komunitním plánování najdete zde.

Věříme, že systém přispěje ke stabilizaci, k lepší dostupnosti a kvalitě sociálních služeb pro obyvatele Frýdlantska.

Anna Randáková a Lenka Stehnová
Mikroregion Frýdlantsko

logo dotace na soc sluzby

Pin It on Pinterest